committee

Moterų teisės ir lyčių lygybė

Diskriminacijos dėl lyties panaikinimas

Komitetas yra atsakingas už moterų teisių apibrėžimą, skatinimą ir apsaugą Europoje ir už jos ribų, taip pat už lygių galimybių politiką. Tai apima kovą už vyrų ir moterų lygybę darbo rinkoje ir už tai, kaip su jais elgiamasi darbe, užtikrinant pusiausvyrą tarp profesinio darbo ir šeimos laiko ir nustatant lanksčias darbo sąlygas, apimančias įvairių rūšių atostogas ar galimybę naudotis priežiūros paslaugomis.

Taip pat kalbama apie horizontalų lyčių lygybės principo įgyvendinimą visuose ES politikos sektoriuose, sudarant lygias galimybes švietimo srityje, didinant moterų potencialą kaimo vietovėse, skatinant IRT ir skaitmeninimą, skatinant moterų verslumą ir sprendžiant moterų gerovės ir sveikatos problemas.

EPP frakcijai bendrą susirūpinimą kelia darbo užmokesčio skirtumai, moterų ekonominė nepriklausomybė, moterų skurdas, nepakankamas moterų atstovavimas priimant sprendimus, prekyba žmonėmis ir smurtas prieš moteris ir mergaites. Mes pasisakome už visišką vyrų ir moterų lygybę darbo užmokesčio ir pensijų, taip pat karjeros raidos požiūriu kiekvienoje valstybėje narėje.

ELP frakcija ragina imtis tikslinių priemonių, kuriomis būtų siekiama didinti moterų užimtumo lygį, kad būtų panaikintas vis dar egzistuojantis 11,5 proc. užimtumo atotrūkis tarp lyčių ir būtų išnaudotos visos moterų darbo rinkos kompetencijos ir įgūdžių galimybės. Taip pat dėjome pastangas kovai su visų formų smurtu prieš moteris ir mergaites, siekdami užtikrinti, kad aukos būtų apsaugotos, o smurtautojai nubausti.

Moteris šypsosi į kamerą

Kitas susijęs turinys