committee

Užimtumas ir socialiniai reikalai

Įgūdžių, įtraukties ir darbo jėgos judumo skatinimas

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komiteto veikla apima įgūdžių ugdymo, profesinio mokymo, laisvo darbuotojų judėjimo, kovos su diskriminacija darbo vietoje ir darbo rinkoje, psichikos sveikatos darbe apsaugos, taip pat darbuotojų sveikatos ir saugos politiką.

ELP frakcijos tikslai šiame komitete, be kita ko, apima veiksmų, kuriais skatinamas jaunimo užimtumas ir verslumas, įtraukios darbo rinkos ir darbuotojų judumo skatinimą. Šiuo požiūriu ELP frakcija pasiekė reikšmingų pergalių, pavyzdžiui, buvo padidintas Europos finansavimas visoms su jaunimu susijusioms politikos sritims, įskaitant tokias programas kaip ES jaunimo garantijų iniciatyva ir programa „Erasmus+“.

Atsižvelgdama į Europos įgūdžių metus (2023 m. gegužės mėn. – 2024 m. gegužės mėn.), ELP frakcija, kaip tokių metų paskelbimo iniciatorė, ragina siekti didesnio užmojo tikslų, kad europiečių užimtumo siekiai ir įgūdžiai atitiktų į ateitį orientuotą darbo rinką, kuri būtų tinkama mūsų ekonomikos skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai. Todėl kvalifikacijos kėlimas, perkvalifikavimas ir mokymasis visą gyvenimą yra esminiai prioritetai. Daug dėmesio skirdami socialiniam dialogui, siekiame, kad visoms susijusioms šalims būtų naudos.

Apskritai stengiamės kurti konkurencingesnę ir dinamiškesnę darbo rinką ir socialinę ekonomiką, kartu visapusiškai laikydamiesi subsidiarumo principo.

3 kietos kepurės stovi ant betoninių grindų

Kitas susijęs turinys

a group of people working in a technical workshop
podcast
Skaityti daugiau
Stažuotojai stebi, kaip dirbtuvėse elektriniu pjūklu pjauna savimi pasitikintis vyras stalius
opinion
Skaityti daugiau
Šeima su dviem vaikais, besimėgaujanti bendra išvyka
news
Skaityti daugiau