committee

Užimtumas ir socialiniai reikalai

Jaunimo užimtumo, įtraukumo ir judumo skatinimas

Komitetas, be kita ko, dirba mokymo politikos (įskaitant profesines kvalifikacijas), laisvo darbuotojų ir pensininkų judėjimo bei diskriminacijos darbo vietoje ir darbo rinkoje klausimais (išskyrus diskriminaciją dėl lyties, kuri patenka į Moterų teisių komiteto atsakomybės sritį).

Žvelgiant iš praktinės perspektyvos, šis komitetas prioritetu laiko mūsų veiksmus, kuriais siekiama didinti jaunimo užimtumą ir verslumą, skatinti įtraukią darbo rinką ir propaguoti darbuotojų judumą.

Esame atlikę keletą svarbių veiksmų siekiant šių tikslų. Kovojome už tai, kad būtų skiriamas didesnis Europos Sąjungos finansavimas visai su jaunimu susijusiai politikai – pradedant kova su jaunimo nedarbu, baigiant jaunimo programomis (tokiomis kaip ES jaunimo garantija ir „Erasmus+“).

Manome, kad investavimas į švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą yra esminiai prioritetai siekiant Europos jaunuoliams suteikti daugiau galimybių ir sukurti dinamišką, novatorišką ir konkurencingą ekonomiką ir aktyviai dirbame siekdami šių tikslų.

Recent activities

Kitas susijęs turinys