committee

Transportas ir turizmas

Daugiau investicijų ir mažiau taršos

Šis komitetas visų pirma yra atsakingas už bendros Europos Sąjungos geležinkelių, kelių, vidaus vandens kelių, jūrų ir oro transporto politikos kūrimą. Jo įtaka įvairuoja nuo bendrų transporto taisyklių nustatymo Europos Sąjungoje iki transeuropinių tinklų infrastruktūros plėtojimo ne tik ES viduje, bet ir su kaimyninėmis šalimis, pavyzdžiui, Ukraina ar Moldova. Jis taip pat svarsto su turizmu ir pašto paslaugomis susijusius klausimus.

Toliau sieksime užtikrinti saugų ir įperkamą judumą visiems. Taip pat remiame švaresnius ir tvaresnius transporto sprendimus nesukuriant transporto galimybių nepritekliaus. Siekiant švaresnio transporto būtina investuoti į novatoriškas technologijas ir ES masto standartų skatinimą.

Esame pasiekę didelių laimėjimų. Priėmėme svarbių priemonių, kad apribotume transporto išmetamų teršalų kiekį, tačiau atsakingai stengiamės išlikti konkurencingais, apsaugoti savo pramonę ir šeimas nuo kylančių kainų ir užtikrinti, kad darbo vietos nebūtų iškeltos iš Europos.

Be to, įgyvendinant mūsų iniciatyvą „DiscoverEU“ 35 000 jaunuolių, kuriems suėjo 18 metų, jau gavo nemokamus bilietus, skirtus keliauti traukiniu ir pažinti mūsų žemyną. Taip pat dėl mūsų pastangų pagal naujas taisykles skiriama parama ir kompensacijos keleiviams, kurių kelionės vėlavo.

Bet reikia padaryti daugiau. ELP frakcija remia visus ES projektus, kuriais siekiama pažangesnio ir labiau tarpusavyje susieto transporto, įskaitant transeuropinį tinklą (TEN-T), pagal kurį finansuojami kelių, geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų ir oro transporto projektai kiekvienoje ES valstybėje narėje, sukuriant tikrą Europos transporto tinklą, o ne fragmentuotą darinį.

Vyras su skrybėle žiūri į išvykimo lentelę stotyje

Kitas susijęs turinys

Related Position Papers

1 / 1