committee

Transportas ir turizmas

Daugiau investicijų ir mažiau taršos

Šis komitetas visų pirma yra atsakingas už bendros Europos Sąjungos geležinkelių, kelių, vidaus vandens kelių, jūrų ir oro transporto politikos kūrimą. Jis turi įtakos įvairiai veiklai, pradedant bendrų Europos Sąjungos transporto taisyklių kūrimu, baigiant transeuropinių tinklų infrastruktūros kūrimu. Komitetas taip pat sprendžia su pašto paslaugomis ir turizmu susijusius klausimus.

Toliau reikalausime griežčiau vykdyti stebėseną ir kontrolę siekiant užtikrinti saugesnį visų transporto priemonių judumą. Taip pat remiame švaresnes transporto rūšis, kurios sukuria mažiau taršos ir mažiau prisideda prie visuotinio atšilimo. Siekiant švaresnio transporto būtina investuoti į novatoriškas technologijas ir ES masto standartų skatinimą.

Esame pasiekę didelių laimėjimų. 2011 m. priėmėme svarbias kelių eismo saugos programos priemones, įskaitant privalomą priminimą automobiliuose prisisegti saugos diržus. Įgyvendinant mūsų iniciatyvą „DiscoverEU“ jau 15 000 jaunuolių, kuriems suėjo 18 metų, suteiktas nemokamas bilietas, skirtas keliaujant traukiniu pažinti mūsų žemyną. Taip pat dėl mūsų pastangų naujomis taisyklėmis skiriama parama ir kompensacijos keleiviams, kurių kelionės vėlavo.

Bet reikia padaryti daugiau. ELP frakcija remia visus ES projektus, kuriais siekiama kurti pažangesnį ir labiau tarpusavyje sujungtą transportą, įskaitant transeuropinį tinklą (TEN-T), kuriuo skiriamas finansavimas kelių, geležinkelių, vidaus vandens kelių ir oro transporto projektams kiekvienoje ES valstybėje narėje.

Kitas susijęs turinys