committee

Peticijos

Būsimos teisėkūros tobulinimas

Žvelgiant iš praktinės perspektyvos, šis komitetas atsakingas už peticijų tvarkymą ir ryšius su Europos ombudsmenu. Be to, jis svarbus tuo, kad padeda nustatyti, kokių problemų kyla įgyvendinant ES teisę valstybėse narėse.

ES sutartimis visiems Europos Sąjungos piliečiams užtikrinama teisė rašyti Europos Parlamentui dėl įvairaus pobūdžio problemų, su kuriomis jie susiduria savo kasdieniame gyvenime, jei tos problemos yra susijusios su Europos Sąjungos veiklos sritimi.

Galiausiai, mums, teisės aktų leidėjams, gali būti pravarti Europos Sąjungos piliečių tiesioginė patirtis ES teisės klausimais. Siekdami, kad ateityje būtų geriau rengiami teisės aktai, turėtume labiau pasinaudoti tokia patirtimi.