committee

Kultūra ir švietimas

Žmonių subūrimas pasitelkiant švietimą, kultūrą ir sportą

ELP frakcija yra įsipareigojusi stiprinti Europos Sąjungos tikslą – suburti žmones. Mes manome, kad švietimas, kultūra ir sportas yra pagrindinės sritys šiam tikslui pasiekti.

Mūsų atsakomybės sritys plačios, apimančios su švietimu, kultūros sklaida, kultūros įvairovės apsauga, audiovizualine politika, informacijos ir žiniasklaidos politika, jaunimo reikalais ir sportu susijusius klausimus.

Siekdami remti švietimą ir judumą, mes pasisakėme už tai, kad iki 2027 m. būtų padvigubintas programos „Erasmus+“ biudžetas. Nuo 1987 m. ELP frakcijos iniciatyva įgyvendinama programa „Erasmus+“ buvo suteikta galimybė daugiau kaip 12 mln. žmonių pasinaudoti parama judumui švietimo bei mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Mūsų 2018 m. pradėta iniciatyva Discover EU suteikė galimybę beveik 30 000 jaunų europiečių, kuriems sukako 18 metų, pažinti žemyną ir jo turtingą kultūros paveldą. Taip pat padvigubinome programos „Kūrybiška Europa“, kuria remiamas Europos menininkų ir kultūros srities atstovų bei kūrybos sektoriaus darbuotojų judumas, biudžetą. Šia programa per COVID-19 pandemijos krizę kultūros ir kūrybos sektoriams buvo suteikta itin reikalinga parama ir skatinamas Ukrainos menininkų dalyvavimas.

ELP frakcija jaunąją kartą laiko svarbiausiu ES prioritetu. 2022 m., Europos jaunimo metais, pasirūpinome, kad programai „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso programai būtų papildomai skirta 8 mln. eurų Jaunimo metų veiklai remti. Visapusiškai pritariame Europos Parlamento įsipareigojimui, kad šie metai duotų rezultatų ateičiai, ir ketinimui spręsti per juos paaiškėjusias svarbias problemas.

Taip pat mums svarbios yra pagrindinės teisės ir laisvės, todėl dirbame prie būsimo Europos žiniasklaidos laisvės akto. Šiuo aktu siekiama nustatyti žiniasklaidos pliuralizmo ir nepriklausomumo apsaugos ES taisykles, taip pat sukurti ES masto apsaugos nuo politinio kišimosi priemones.

Galiausiai ELP frakcija yra įsipareigojusi išsaugoti Europos sporto modelį, kuriuo užtikrinami finansinio solidarumo, tvarumo ir visuotinės įtraukties principai.

Su klasės draugais stovintis berniukas pakelia ranką

Kitas susijęs turinys

3 / 3