committee

Saugumas ir gynyba

Stabilumo palaikymas ES kaimynystėje

Praktiškai šis komitetas padeda Užsienio reikalų komitetui spręsti klausimus, susijusius su bendra užsienio ir saugumo politika bei Europos saugumo ir gynybos politika. Jis yra atsakingas už tai, kad saugumo ir gynybos sprendimus priimantys asmenys būtų atskaitingi. Jis taip pat remia ES indėlį palaikant taiką ir stabilumą Balkanuose, Pietų Kaukaze, Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose.

Šiame pakomitetyje daugiausia dėmesio skiriama kariniams ir gynybos klausimams.

Siekis sukurti Europos gynybos sąjungą

ELP frakcija niekada nesiliauja reikalavusi, kad ES institucijos ir valstybės narės vykdytų savo įsipareigojimus didinti Europos piliečių saugumą. Manome, kad ES valstybės narės turi pasinaudoti sinergijos poveikiu, atsirandančiu dėl glaudesnio bendradarbiavimo ir koordinavimo gynybos srityje. Juk norėdami užtikrinti taiką, turime būti pasirengę veikti greitai, ryžtingai ir ryžtingai, o tai geriausiai pavyks padaryti būsimoje Europos gynybos sąjungoje.

Mes aktyviai siekėme, kad būtų sukurta Europos gynybos sąjunga, kurioje valstybės narės strategiškai derintų savo veiksmus ir turėtų bendrą supratimą apie grėsmes, kad galėtų plėtoti bendrus padėties suvokimo pajėgumus. Parengėme jos būsimo veikimo planą ir toliau siekiame, kad būtų parengtas veiksmų planas, kuriame būtų numatyti realūs ir praktiniai žingsniai jos sukūrimo link. Taip pat užtikrinome 500 mln. eurų ES finansavimą bendriems gynybos moksliniams tyrimams ir plėtrai.

Rankos, laikančios ginklą, stambiu planu

Kitas susijęs turinys

Uniformos
news
Skaityti daugiau

2 / 2