History

Skaitykite, kaip ELP šeima dalyvavo Europos integracijos istorijos kūrime. Sužinokite, kaip šiandien, kai Europa vėl susiduria su iššūkiais, mes ir toliau, gerbdami savo praeitį, liekame ištikimi savo tikriesiems įsitikinimams: vieningai Europai, grįstai žmogaus orumo, laivės, žmogaus teisių, teisės viršenybės, solidarumo ir subsidiarumo vertybėmis.

Dalyvaujame Europos vienijime nuo 1953 m.

Po Antrojo pasaulinio karo, Europos Sąjungos steigėjai - Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas, Vokietijos kancleris Konradas Adenaueris, Italijos ministras pirmininkas Alčidė de Gasperis – siekė atkurti taiką Europoje.  Jie žengė svarbiausią pirmą žingsnį kuriant vieningą Europą – įsteigė Europos anglių ir plieno bendriją. Mūsų Frakcija, įkurta 1953 m. birželio 23 d. kaip Krikščionių demokratų politinė frakcija Europos anglių ir plieno bendrijos Bendrojoje asamblėjoje.

Kita karta nukreipė savo žvilgsnį į Europos integraciją, kuri buvo reikalinga, kad Europos ekonomika galėtų vystytis į vieningą didžiulę erdvę rinkai. Europos instutucijos augo kartu su integracija.  1979 m. pirmą kartą įvyko tiesioginiai visuotiniai Europos Parlamento rinkimai. Po jų mūsų frakcija pakeitė savo pavadinimą į Europos liaudies partijos frakciją.

Po Berlyno sienos nugriovimo, žlugus totalitariniam komunizmui, susivienijimo idėjos įkvėpta Europos liaudies partija aktyviai palaikė ir rėmė pliuralistinės demokratijos kūrimąsi. Nekomunistinės partijos, puoselėjančios centro ir dešiniųjų politinių jėgų propaguojamas vertybes, laimėjo rinkimus. Nuo 1999 m. birželio mes esame didžiausia frakcija Europos Parlamente.

Per daugelį metų praplėtę savo politinę filosofiją, atsižvelgdami į elektorato poreikius, mes apjungėme Skandinavijos ir Vidurio ir Rytų Europos nuosaikias ir konservatorių frakcijas. Po šio žingsnio, Frakcija pakeitė savo pavadinimą.1999–2009 m. laikotarpiu ji buvo vadinama Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija. 2009 m. birželio mėn. ji vėl susigrąžino Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos vardą.

Roberto Šumano medalis

Sužinokite apie medalį, skirtą pagerbti vyrus ir moteris, kurių drąsa ir vizija padėjo iš naujo suvienyti Europą ir puoselėjo taiką, demokratiją ir žmogaus teises.

ELP frakcijos archyvai

Susisiekite su mūsų archyvų komanda, jei norėtumėte patyrinėti mūsų neįkainojamą paveldą, kuris pasakoja mūsų frakcijos istoriją, atskleidžia jos vaidmenį ES kūrime nuo jos įsteigimo 1953 m iki šių dienų.