ELP frakcija aktyviai plėtoja tvirtus santykius su visomis ELP parlamentinėmis frakcijomis, atstovaujamomis ES nacionaliniuose parlamentuose. Mes esame įsitikinę, kad stiprus politinis dialogas su šiomis frakcijomis ne tik skatina ES labiau atsigręžti į piliečius, bet ir stiprina pačios mūsų frakcijos prioritetus ir iniciatyvas. Bendradarbiaudami mes leidžiame geresnius ES įstatymus, mažiname atskirtį su savo piliečiais ir taip pat stipriname Europos demokratiją.

Santykiai su nacionalinių parlamentais- logotipas

Mūsų frakcija yra įsitikinusi, kad šios parlamentinės frakcijos, būdamos šalia ES piliečių, yra itin svarbios Europos demokratijai. Būtent todėl mes remiame jų dalyvavimą ES politiniuose debatuose.

Tose srityse, kuriose Europos Sąjunga neturi išimtinės kompetencijos, nacionaliniai parlamentai, remdamiesi subsidiarumo principu, užtikrina, kad bet kuris ES teisės aktas yra jiems priimtinesnis, nei vietinės ar nacionalinės priemonės. Mes tikime, kad bendradarbiavimas turi būti nukreiptas į tai, ką, mūsų nuomone, Europa turi nuveikti, kad užtikrintų klestėjimą ir saugesnę ateitį savo piliečiams.

ELP frakcija labai anksti suprato tęstinių politinių diskusijų su ELP parlamentinėmis frakcijomis nacionaliniuose parlamentuose svarbą.  Mes buvome pirmoji frakcija, sukūrusi tokį formalų santykį, leidusį įsiklausyti į nacionalinių parlamentų nuomonę anksčiau - teisėkūros ciklo eigoje. Kadangi labai svarbu, kad sprendimus apie Europos ateitį priimtų politikai ir politinės partijos, kurie už juos atsakingi, o ne institucijos ar anoniminiai biurokratijos aparatai, tai šie tarpparlamentiniai susitikimai yra itin svarbūs - jie suteikia tvirtą pagrindą Europos ateities integracijai.

Mes rengiame reguliarius susitikimus su išrinktais nacionaliniais parlamentarais, priklausančiais ELP šeimai, ir taip pat įkūrėme tinklus, tarp jų ir EP narių. Patys svarbiausi iš šių tarpparlamentinių susitikimų yra ELP priklausančių nacionalinių partijų Pirmininkų aukščiausio lygio susitikimai. Tarp kitų susitikimų formatų yra ES reikalų tinklas bei Jaunųjų parlamentarų tinklas.  

Summits of EPP Chairs

Į aukščiausio lygio susitikimus suvažiuoja visi ELP parlamentinių frakcijų pirmininkai nacionaliniuose parlamentuose į Europos Parlamentą. Jie susitinka du kartus per metus Briuselyje ir formuoja bendrą požiūrį į ELP frakcijos politines perspektyvas ir prioritetus bei diskutuoja aktualiausiais Europos klausimais. Europos Parlamento ir Europos Komisijos pirmininkai bei Europos Komisijos nariai, jei jie priklauso ELP šeimai, gali būti kviečiami dalyvauti šiuose aukščiausio lygio susitikimuose.

ES reikalų tinklas

ES reikalų tinklas vienija ELP frakcijos EP narius ir nacionalinius parlamentarus, kurie savo parlamentinėse frakcijose atsakingi už Europos reikalus. Jie yra arba Europos reikalų komitetų nacionaliniuose parlamentuose pirmininkai arba pirmininkų pavaduotojai arba parlamentinių frakcijų pirmininkų atstovai. Jų susitikimai vyksta reguliariai. Susitikimų tikslas –  išsamiau aptarti aktualius politikos klausimus, kad galėtų pasiekti bendrą supratimą ir pagerintų tarpusavio bendradarbiavimą.

Jaunųjų parlamentarų tinklas

ELP frakcijos Jaunųjų parlamentarų tinklą sudaro nacionalinių parlamentų nariai, priklausantys ELP politinei šeimai ir Europos Parlamento ELP frakcijos nariai iki 40 metų (jų išrinkimo dieną). Šis tinklas inicijavo tarp nacionalinių parlamentarų populiarią mainų programą pavadinimu Jaunųjų parlamentarų Erazmus programa, kuri suteikia jiems galimybę praleisti savaitę ELP frakcijoje ir praplėsti ryšius bei žinias apie Europos Sąjungą. Jaunieji parlamentarai aktyviai dalyvauja diskusijose apie Europos ateitį.

Outreach News