committee

Pramonė, moksliniai tyrimai ir energetika

Europos konkurencingumo didinimas

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komitetas nagrinėja įvairias svarbias Europos Sąjungos politikos sritis. Pramonės konkurencingumo didinimas, plataus užmojo Europos mokslinių tyrimų, inovacijų ir kosmoso politikos plėtojimas, telekomunikacijų taisyklių nustatymas, skaitmeninimo skatinimas ir energijos tvarumo didinimas, kartu užtikrinant jos saugumą ir įperkamumą – dėl visų šių klausimų veikla ITRE komitete yra ELP frakcijos politinės darbotvarkės prioritetas.

ELP frakcija deda daug pastangų, kad energijos kainos nekiltų, kartu gerinant energijos vartojimo efektyvumą ir didinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, kad mūsų energetikos sistema taptų tvaresnė ir atsparesnė. Europa ir jos pramonė turi būti konkurencingesnės, novatoriškesnės ir tapti tikra modernių skaitmeninių technologijų lydere. Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) mums yra ypač svarbios. Pasitelkdami darbo grupę MVĮ klausimais (angl. SME Circle), siekiame užtikrinti, kad Europos politika neužkrautų neproporcingos naštos mažosioms įmonėms, kurios yra tikrasis mūsų ekonomikos pagrindas.

Moteris, vilkinti miglota liemene ir dėvinti kietą kepurę, laiko vėjo turbinos modelį.

Kitas susijęs turinys

MEPs Hildegard Bentele and Tom Berendsen
podcast
Skaityti daugiau
aerial view of a ship full of shipping containers
podcast
Skaityti daugiau
Podcast picture
podcast
Skaityti daugiau
Kibernetinis saugumas
news
Skaityti daugiau
Elektros inžinierius dirba
opinion
Skaityti daugiau