committee

Ekonomikos ir pinigų politika

Ekonomikos augimo skatinimas siekiant kurti daugiau darbo vietų

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas siekia skatinti aukšto lygio finansinį stabilumą ir investicijas, laisvą kapitalo judėjimą visoje Europos Sąjungoje ir ekonomikos augimą, taip pat darbo vietų kūrimą. Komitetas pasisako už laisvą ir atsakingą finansų rinką, kuri veiktų pagal aiškią teisinę sistemą ir remtų Europos įmones ir piliečius.

Sėkmingai pasisakėme už didesnę fiskalinę drausmę Europoje, kad valstybės skola netaptų nekontroliuojama. Be to, skatinome reformas, kuriomis siekiama didinti konkurencingumą ir ryžtingai reaguoti į ekonominius iššūkius krizinėse situacijose.

Atsižvelgdama į ankstesnes ekonomikos ir finansų krizes, ELP frakcija ragino sukurti naujas Europos kontrolės įstaigas, kurios prižiūrėtų bankus, finansų rinkas, pensijų fondus ir draudimo bendroves. Mes taip pat buvome varomoji jėga kuriant naują Europos kriptoturto reguliavimo sistemą, kuria užtikrinamas teisinis tikrumas emitentams, vienodos paslaugų teikėjų teisės ir aukšti standartai vartotojams ir investuotojams. Ateityje turime užtikrinti, kad teisės aktai dėl bankų reformos, finansinių nusikaltimų ir investicijų skatinimo būtų tinkamai įgyvendinami ir kad toliau būtų daroma pažanga kuriant tikrą bendrąją finansinių paslaugų rinką.

Euras Valiuta: 5, 10, 20 ir 50 eurų banknotų krūvos [nid:30050]

Kitas susijęs turinys