committee

Ekonomikos ir pinigų politika

Ekonomikos augimo skatinimas siekiant kurti daugiau darbo vietų

Šis komitetas aukštu lygiu siekia skatinti ekonomikos augimą ir taip visoje Europos Sąjungoje sukurti daugiau darbo vietų skatinant stabilumą ir investicijas. Jis pasisako už tai, kad finansų rinka būtų laisva, bet patikima ir veikianti pagal konkrečią teisinę sistemą.

Pasiekėme tikslo, kad Europos Sąjungoje būtų laikomasi griežtesnės finansinės drausmės siekiant išvengti nekontroliuojamos valstybės skolos. Taip pat labai prisidėjome įgyvendinant reformas, kuriomis siekiama didinti konkurencingumą ir raginama labiau sutelkti finansinius išteklius tarp ES valstybių narių.

Dėl neatsakingos bankų vykdomos skolinimo praktikos, prasto valdymo ir nepakankamo finansų sektoriaus reglamentavimo kilus ankstesnėms ekonomikos ir finansų krizėms ELP frakcija dėjo daug pastangų siekdama, kad būtų sukurtos trys naujos Europos Sąjungos kontrolės institucijos, turinčios vykdyti bankų, finansų rinkų, pensijų fondų ir draudimo bendrovių stebėseną. Dabar turime užtikrinti, kad būtų parengti bankų reformos ir finansinių nusikaltimų teisės aktai, taip pat skatinti tinkamai įgyvendinamas investicijas. Toliau sieksime sutelkti privačias investicijas.

Kitas susijęs turinys