committee

Užsienio reikalai

Ryšių su trečiosiomis šalimis stiprinimas

Komitetas atidžiai nagrinėja su žmogaus teisėmis trečiosiose šalyse susijusius klausimus, daro įtaką tam, kaip agentūros ir institucijos naudoja Europos lėšas, ir turi pritarti visiems ES tarptautiniams susitarimams prieš juos pasirašant. ES plėtros kontekste jis pradeda ir stebi derybų procesą ir rekomenduoja pritarti stojimo sutartims.

Be to, kartu su Žmogaus teisių pakomitečiu ir Vystymosi komitetu jis kasmet skiria Europos Parlamento Sacharovo premiją asmenims ir žmonių grupėms, kurie savo gyvenimą paskyrė žmogaus teisėms ir minties laisvei ginti.

Komitetui tenka svarbus vaidmuo skatinant, įgyvendinant ir stebint ES užsienio politiką. Kasdien jis teikia pastabas dėl ES užsienio ir saugumo politikos, rengia EP pozicijas užsienio politikos klausimais, pateikdamas neprivalomus pranešimus ir rezoliucijas.

Dialogų už Europos sienų koordinavimas

Komitetas taip pat koordinuoja jungtinių parlamentinių komitetų ir parlamentinio bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis komitetų, taip pat jo kompetencijai priklausančių tarpparlamentinių delegacijų, ad hoc delegacijų ir rinkimų stebėjimo misijų darbą. Be to, jis reguliariai keičiasi nuomonėmis su Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) ir už išorės reikalus atsakingų Europos Komisijos organų atstovais ir yra atsakingas už santykius su JT ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

Jis turi du pakomitečius: Žmogaus teisių pakomitetį, kuris padeda jam spręsti klausimus, susijusius su demokratija, teisine valstybe, žmogaus teisėmis, ir Saugumo ir gynybos pakomitetį, kuris padeda jam spręsti klausimus, susijusius su bendra užsienio ir saugumo politika bei Europos saugumo ir gynybos politika.

Senovinis gaublys stovi ant kolonos

Recent activities

Kitas susijęs turinys

Ukraina [nid:111647]
news
Skaityti daugiau
Irano vėliavų eilė priešais Teherano panoramą
news
Skaityti daugiau
Aleksejus Navalnas
news
Skaityti daugiau
Uniformos
news
Skaityti daugiau