Kaip mes tai įgyvendiname

Į Frakciją mes suburiame kiekvienoje valstybėje narėje išrinktus centro dešiniuosius politikus. Pagal šalis, kuriose jie išrinkti, EP nariai buriasi į nacionalines delegacijas, kurios kartu dirba mūsų frakcijoje. Jūsų delegacija, kai bus bendrai formuojama Frakcijos politika, pateiks jūsų nacionalinį požiūrį.

Sužinokite, kaip jūsų išrinkti EP nariai atstovauja jūsų interesams teisėkūros ir politikos klausimais Europos lygmeniu.

EP nariai ELP frakcijos posėdžių salėje

Kaip mes dirbame

Mūsų frakcijos nariai susitinka prieš kiekvieną plenarinį posėdį, kad susitartų dėl bendros pozicijos kiekviena Europos Parlamento darbotvarkės tema ir nuspręstų, kaip balsuosime. Tačiau, prieš tai didelė dalis parengiamojo darbo atliekama komitetų ir delegacijų lygmenyje, siekiant priimti optimalų politinį sprendimą, suderinti kiek įmanoma daugiau požiūrių. Kad užtikrintume mūsų politikos nuoseklumą, mes parengiamąjį darbą atliekame keturiose darbo grupėse, kurių kiekviena apjungia po keletą komitetų. Jūsų išrinkti Europos Parlamento nariai dalyvauja vienoje ar daugiau šių darbo grupių. Kai kurie jų taip pat užima tam tikras pozicijas Frakcijos valdymo struktūrose.