committee

Žmogaus teisės

Žmogaus teisių svarbiausias vaidmuo politikoje

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi remti demokratiją ir žmogaus teises savo išorės santykiuose, vadovaudamasi savo pagrindiniais laisvės, demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms ir teisinei valstybei principais. Šis pakomitetis yra atsakingas už pagalbą Užsienio reikalų komitetui žmogaus teisių, mažumų apsaugos ir demokratinių vertybių skatinimo trečiosiose šalyse Europoje ir už jos ribų klausimais.

Žmogaus teisių skatinimas

Pakomitečiui pavesta stebėti specialius dialogus ir konsultacijas žmogaus teisių klausimais, kuriuos ES užmezgė su trečiosiomis šalimis. Kasmet jis siunčia delegacijas į Europos ir už jos ribų, kad jos stebėtų žmogaus teisių padėtį vietoje ir bendrautų su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais.

Nuo 1988 m. Europos Parlamentas kasmet skiria Sacharovo premiją už minties laisvę, kuria pagerbiamos pastangos ginti žmogaus teises ir pagrindines laisves bei kovoti su priespauda ir neteisybe. Per trisdešimties metų premijos teikimo istoriją EPP frakcija didžiuojasi galėdama nominuoti daugybę premijos laureatų, tarp jų pastaraisiais metais - Venesuelos demokratinę opoziciją, Kubos disidentus, Baltarusijos atstovą ir Arabų pavasario atstovus.

5 rankos sudaro ratą