committee

Žmogaus teisės

Užtikrinimas, kad žmogaus teisės būtų šios politikos prioritetas

Palaikydama išorės santykius Europos Sąjunga yra įsipareigojusi remti demokratiją ir žmogaus teises pagal pagrindinius laisvės, demokratijos bei pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principus ir teisinės valstybės principą. Šio pakomitečio atsakomybės sritis yra padėti Užsienio reikalų komitetui klausimais, susijusiais su žmogaus teisėmis, mažumų apsauga ir demokratinių vertybių trečiosiose šalyse Europoje ir už Europos ribų skatinimu.

Žmogaus teisių propagavimas

Pakomitečio uždavinys – stebėti tikslinius dialogus ir konsultacijas žmogaus teisių klausimais, kuriuos ES pradėjo su trečiosiomis šalimis. Kiekvienais metais jis siunčia delegacijas į Europos šalis ir už jos ribų, kad galėtų stebėti žmogaus teisių padėtį vietoje ir vykdyti dialogą su daugeliu suinteresuotųjų šalių.

Nuo 1988 m. Europos Parlamentas kasmet skiria Sacharovo premiją už minties laisvę, kad pagerbtų kovą už žmogaus teises ir pagrindines laisves bei prieš priespaudą ir neteisingumą. ELP frakcija didžiuojasi, kad per 30 premijos gyvavimo metų ji pasiūlė daugybę premijos laureatų, iš jų pastaraisiais metais – Venesuelos demokratinę opoziciją, Kubos disidentus, Baltarusijos atstovą ir Arabų pavasario atstovus.

Recent activities