committee

Vystymasis

Įtaka ES paramai vystymuisi

Praktiniais sumetimais šis komitetas yra atsakingas už sprendimų dėl ES paramos išlaidų biudžeto priėmimą ir Europos Komisijos, Europos išorės veiksmų tarnybos bei visų ES paramos lėšas naudojančių institucijų stebėseną. Jis reguliariai palaiko politinį dialogą dvišaliu lygmeniu ir su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis bei tarpparlamentiniais forumais, skatindamas demokratines vertybes, gerą valdymą ir žmogaus teises besivystančiose šalyse.

Jis taip pat labai skatina geriau koordinuoti valstybių donorių ir agentūrų veiksmus, įskaitant bendradarbiavimo susitarimus su besivystančiomis šalimis. ELP frakcija padėjo parengti finansinės pagalbos trečiosioms šalims siūlymo procedūras.

Ne tik finansinė parama

ELP frakcijos nuomone, skurdo panaikinimas turi ir toliau būti Europos vystymosi politikos prioritetas. Manome, kad parama visų pirma turėtų būti skirta skurdžiausioms ir nestabilioms valstybėms, kuriose plačiai paplitęs ypač didelis skurdas ir kuriose parama gali turėti didžiausią poveikį.

Vis dėlto kadangi ne vien tik parama lems vystymąsi, norime padaryti dar daugiau. Taikos, žmogaus teisių, demokratijos, gero valdymo bei tvaraus socialinio, ekonominio ir aplinkosauginio vystymosi skatinimas taip pat yra svarbiausi mūsų prioritetai. Reguliariai skatiname imtis konkrečių priemonių, kad ES vidaus politika migracijos, prekybos, finansų, žemės ūkio ir aplinkos srityse atitiktų pasaulinio vystymosi tikslus, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų tūkstantmečio vystymosi tikslus.

ELP frakcija pritarė Europos darnaus vystymosi fondui, kurio tikslas – šalinti pagrindines migracijos priežastis suteikiant 3,3 mlrd. EUR paskolų ir garantijų, kad būtų sutelkta 44 mlrd. EUR privačių investicijų į rizikos sritis, ypač Afrikoje, taip pat Vakarų Balkanuose ir Artimuosiuose Rytuose.