committee

Konstituciniai reikalai

Piliečių rūpesčiai svarbiausi

Komitetas taip pat dirba tobulindamas Europos politinių partijų ir fondų reglamentavimą. Jis stebi, kaip įgyvendinamos ES sutartys, ir vertina, kaip gerai veikia Europos Sąjunga ir jos institucijos. Galiausiai komitetas taip pat nagrinėja Europos institucijų tarpinstitucinius santykius ir šiuos santykius reglamentuojančius susitarimus, taip pat institucines ES valstybės narės įstojimo arba, "Brexit" atveju, pasitraukimo iš ES pasekmes.

Šis komitetas taip pat siekia atkurti visuomenės pasitikėjimą Europa, daugiau dėmesio skirdamas piliečių susirūpinimą keliantiems klausimams. Atsižvelgiant į tai, Europos Parlamento rinkimų procedūra užima svarbią vietą jo darbotvarkėje.

ELP frakcija buvo varomoji jėga, lėmusi neseniai atliktą Europos Parlamento narių rinkimų taisyklių modernizavimą - pirmuosius pakeitimus nuo 1976 m. Rinkimų akto priėmimo. Naujuoju įstatymu įvestas balsavimas paštu ir elektroniniu būdu, taip pat priemonės, kuriomis siekiama padidinti rinkimų skaidrumą ir pasitikėjimą rinkimais. Juo taip pat didinamas informuotumas apie europinį rinkimų pobūdį, nes didinamas informuotumas apie kandidato priklausomybę Europos politinei partijai.

Kitos svarbiausios sritys - naujo Europos politinių partijų statuto įgyvendinimas ir bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais.

Paskutinė Europos vėliavos dėlionės detalė guli ant užbaigtų detalių

Kitas susijęs turinys

Ukrainos vaikai
news
Skaityti daugiau
Naujienos picture
news
Skaityti daugiau

Test news

11.10.2012

3 / 3