committee

Konstituciniai reikalai

Prioritetas – piliečiams rūpimi klausimai

Komitetas taip pat dirba, siekdamas geresnio Europos politinių partijų ir fondų reglamentavimo. Jis atlieka ES sutarčių įgyvendinimo stebėseną ir vertina tai, ar tinkamai veikia Europos Sąjunga ir institucijos. Galiausiai, Komitetas taip pat palaiko tarpinstitucinius santykius tarp Europos Sąjungos institucijų, taip pat dirba susitarimų, kuriais reglamentuojami tokie santykiai, ir stojimo arba, „Brexit’o“ atveju, ES valstybės narės išstojimo pasekmių institucijoms klausimais.

Šis komitetas, daugiau dėmesio skirdamas piliečiams rūpimiems klausimams, taip pat dirba tam, kad visuomenė vėl pasitikėtų Europos Sąjunga. Atsižvelgdamas į šį tikslą, komitetas savo darbotvarkėje daug reikšmės teikia Europos Parlamento rinkimų procedūrai.

ELP frakcija labai skatino atlikti pastarąjį Europos Parlamento narių rinkimų taisyklių atnaujinimą – šie pokyčiai įvykdyti pirmą kartą nuo tada, kai 1976 m. buvo priimtas Rinkimų teisės aktas. Naujuoju teisės aktu įvedamas balsavimas paštu bei elektroninis balsavimas ir priemonės, skirtos skaidrumui ir pasitikėjimui rinkimais sustiprinti. Juo taip pat sustiprinamas informuotumas apie tai, kad šie rinkimai – tai Europos Sąjungos masto rinkimai, nes labiau informuojama apie kandidato sąsajas su Europos politine partija.

Kitos prioritetinės sritys – naujojo Europos politinių partijų statuto įgyvendinimas ir bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais.

Kitas susijęs turinys