committee

Regioninė plėtra

Sanglaudos ir ekonominės plėtros skatinimas

Komitetas turi įvertinti ES politikos poveikį ekonominei ir socialinei sanglaudai, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir efektyvus viešųjų lėšų investavimas. Jis taip pat yra atsakingas už ES struktūrinių priemonių koordinavimą.

ELP frakcija remia sanglaudos politiką, kaip struktūrinę politiką, skirtą skatinti augimą ir ekonominę plėtrą visuose ES regionuose, ir kaip pagrindinę ES investavimo į realiąją ekonomiką priemonę. Šia politika išreiškiamas Europos solidarumas, kuris padeda mažinti ekonominius, socialinius ir teritorinius skirtumus. Be to, vykdant šią politiką taip pat atskleidžiamas tikras ir bendras Europos vidinis interesas užtikrinti darbo vietų kūrimą ir augimą visuose Europos regionuose.

Tinkamas sanglaudos politikos įgyvendinimas turėtų išlikti ELP frakcijos prioritetu ir iki kadencijos pabaigos dar galime parengti bendrą įgyvendinimo ataskaitą šiuo klausimu.

ELP frakcija atliko pagrindinį vaidmenį priimant 2021–2027 m. sanglaudos politikos reglamentus, kurie apima Bendrųjų nuostatų reglamentą (BNR) visiems atitinkamiems fondams, Europos regioninės plėtros fondo / Sanglaudos fondo (ERFP / SF) reglamentą, Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB) reglamentą ir Teisingos pertvarkos fondo (TPF) reglamentą. Kartu su sanglaudos politika, apimančia dalį „Europos socialinio fondo +“, pagal šiuos reglamentus numatyta 392 mlrd. EUR suma pažangiojo verslumo, IRT, energetikos ir judumo infrastruktūros projektams finansuoti.

Be to, yra reglamentų dėl reagavimo į ekstremaliąsias situacijas, kuriais sudaromos sąlygos reaguojant panaudoti esamas sanglaudos politikos lėšas. Du 2020 m. reglamentai dėl Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos (CRII, CRII+) ir vienas dėl iniciatyvos „REACT-EU“, taip pat trys 2022 m. reglamentai dėl pagalbos pabėgėliams iš Ukrainos (CARE, CARE+, FAST-CARE).

ELP frakcija tvirtai remia paramos telkimą pagal temas, kai investicijos skiriamos pagal konkrečius tikslus ir prioritetus, atitinkančius kuriai nors temai konkrečiai nustatytus veiksmingumo rodiklius ir tikslus, taip užtikrinant, kad sanglaudos politika būtų į rezultatus orientuota politika.

Kalbant apie kitą kadenciją, pagal naujus sanglaudos politikos po 2027 m. reglamentus (ir (arba) bet kokius 2021–2027 m. reglamentų pakeitimus) bus įgyvendinamos šimtų milijardų eurų vertės ES investicijų programos. ELP frakcija pabrėžia, kad šias programas būtina įgyvendinti ir atkreipia dėmesį į savo ryžtą šiam klausimui skirti itin daug dėmesio.

Statybininko kepurę ir liemenę dėvintis vyras žvelgia į matavimo prietaisą

Kitas susijęs turinys