Karjera

Jeigu galvojate apie darbą vis glaudesnėje Europos Sąjungoje, galbūt Jus sudomintų darbas ELP frakcijoje.

Įdarbiname ir suteikiame galimybę tobulėti pareigingiems ir tikslo siekiantiems žmonėms, kurie jaučia pareigą prisidėti prie Europos Sąjungos plėtros ir skatinti politinę integraciją Europoje. Mūsų darbas yra aptarnauti didžiausios ir įtakingiausios Europos Parlamente (EP) – ELP- frakcijos narius.

Atsakingi ir aukštos kvalifikacijos mūsų darbuotojai padeda EP nariams, atsižvelgdami į Frakcijos ir EP darbotvarkes. Įdarbiname politinius patarėjus, turinčius ekspertinių žinių apie sudėtingą Europos Sąjungos veikimą, ir komunikacijos specialistus, kurie užtikrina, kad frakcijos žinutė pasiektų tiek tradicinius, tiek internetinius kanalus. Tuo tarpu, vidinėje organizacijoje dirbantys kolegos (žmogiškųjų išteklių, finansų ir IT) teikia mums šiuolaikines priemones, kurių mums reikia efektyviam ir veiksmingam darbui.

Mūsų kolegos yra iš visų ES valstybių narių bei šalių kandidačių. ELP frakcijoje dirba apie 300 nuolatinių darbuotojų ir sutartininkų, kurie yra Europos viešosios tarnybos dalis.

 

Du darbuotojai, vilkintys darbuotojų marškinėlius, rankose laiko ELP frakcijos balionus Parlamento Atvirų durų dieną

Laisvų darbo vietų sąrašas

Skaitykite šio puslapio   anglišką versiją  , jei norite sužinoti apie laisvas darbo vietas

Mūsų darbuotojus sudaro:

Laikinieji tarnautojai

Dauguma mūsų darbuotojų yra laikinieji tarnautojai, turintys sutartis neribotam laikotarpiui, įdarbinti atrankos tvarka, apimančia testus raštu ir žodžiu. Žemiau skelbiame šioms pareigybėms skirtas laisvas darbo vietas.

Sutartininkai

Frakcija turi tam tikrą sutartininkų skaičių. Paprastai šie kolegos įdarbinami iš rezervo sąrašo, sudaryto po išsamių pokalbių prieš atrankos komitetą. Maksimali sutarties trukmė yra šeši metai.

Valstybės tarnautojai

Tarp nuolatinių darbuotojų yra nedidelė valstybės tarnautojų dalis iš ES institucijų, visų pirma Europos Parlamento, kurie yra perkelti į mūsų frakciją.

Our Recruitment Process

Internetinė paraiškos forma

Screening by RH

Selection by Selection Committee

Temporary agents

Three written tests

Interview with Selection Committee

Reserve list

Contract agents

Tests

Interview with Selection Committee

Reserve list / Job offer

FAQ

Generally, depending on the number of applications received, it may take up to three months from a publication of a notice of recruitment to a reserve list for temporary agents, and two to three months for contract agents.

 

The EPP Group ensures that applicants' personal data are processed in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, particularly as regards their confidentiality and security and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision N° 1247/2002/EC.

 

The EPP Group is an equal opportunities employer that is committed to diversity and to creating inclusive working environment. We encourage applications from qualified individuals who fulfil the job requirements, regardless of their age, race, ethnic origin, religion or belief, disability, sexual identity or any other characteristic.