committee

Aplinka, visuomenės sveikata ir maisto sauga

Tvarios Europos kūrimas

Mūsų darbotvarkėje labai daug dėmesio skiriama kovai su klimato kaita. Žvelgiant iš praktinės perspektyvos, skatiname ES valstybes nares bendrai vykdyti veiksmus siekiant mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, be kita ko, žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės srityse. Taip pat skiriame dėmesio tolesniam žiedinės ekonomikos diegimui ir atliekų teisės aktų peržiūrai.

Ne tik kovojame su aplinkos problemomis, bet ir sprendžiame visuomenės sveikatos, programų ir konkrečių veiksmų visuomenės sveikatos srityje skatinimo ir farmacijos bei kosmetikos gaminių klausimus.

Galiausiai ELP frakcija yra įsipareigojusi užtikrinti, kad Europos Sąjungos piliečiams maistas būtų saugus. Kovojome dėl aiškaus ženklinimo ir toliau pasisakome už maisto produktų saugą, veterinarijos srities teisės aktus, kuriais teikiama apsauga nuo pavojaus žmonių sveikatai, ir visuomenės sveikatos patikras, taikomas maisto produktams ir maisto gamybos sistemoms.

Kitas susijęs turinys