committee

Aplinka, visuomenės sveikata ir maisto sauga

Tvarios Europos kūrimas

Kova su klimato kaita yra vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų. Kad šis tikslas būtų pasiektas, skatiname bendras ES valstybių narių pastangas mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, be kita ko, susijusį su žemės naudojimu, žemės naudojimo paskirties keitimu ir miškininkyste. Be to, daugiausia dėmesio skiriame žiedinės ekonomikos plėtrai ir atliekų teisės aktų atnaujinimui.

Esame įsipareigoję ne tik spręsti aplinkos klausimus, bet ir spręsti visuomenės sveikatos problemas. Remiame įvairias programas ir veiksmus, kuriais siekiama gerinti visuomenės sveikatą, įskaitant su farmacijos ir kosmetikos gaminiais susijusius veiksmus. Nuo COVID-19 pandemijos pradžios pasisakome už stipresnę sveikatos sąjungą Europoje, kuri būtų geriau pasirengusi reaguoti į mūsų laikų sveikatos problemas.

Galiausiai ELP frakcija siekia užtikrinti, kad maistas ir vaistai būtų saugūs ir prieinami visiems Europos piliečiams.

Toliau pasisakome už teisės aktus, kuriais būtų apsaugota nuo pavojų žmonių sveikatai, pavyzdžiui, atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, dėl kurių Europos Sąjungoje per metus miršta apie 35 000 žmonių.

Asmuo priešais žalius marškinėlius laiko stiklinį gaublį

Kitas susijęs turinys

MEPs Peter Liese and Tomsilav Sokol on set
podcast
Skaityti daugiau
a female medical professional putting a mask on
podcast
Skaityti daugiau
Podcast picture
podcast
Skaityti daugiau
Laboratorijos laborantė žiūri pro mikroskopą, tyrinėdama genomo mėginį per tyrimą laboratorijoje
news
Skaityti daugiau