Misija


  • Dirbti visų europiečių labui, kurti aukštesnių tikslų siekiančią ir savo jėgomis pasitikinčią Europą, kur kiekvienas turi lygias galimybes pasiekti sėkmę; ginti vieningą Europą, kuri gerbia subsidiarumą, be susipriešinimo tarp europinės, nacionalinės ir vietinės tapatybės.

  • Žmonės turi būti europinio projekto centre stiprinant europinę demokratiją ir jos institucijų atskaitomybę, ginant europietišką gyvenimo būdą. Mes pasisakome už vieningą Europą, grįstą žmogiškojo orumo, laisvės, solidarumo, pagarbos žmogaus teisėms ir įstatymų viršenybės vertybėmis.

Vizija


Vieninga Europa, kurioje kiekvienas individas turi galimybę realizuoti visą savo potencialą. Teisingesnė, konkurencingesnė ir demokratiškesnė Europa, kurioje žmonės keliauja, dirba, verslauja, investuoja, mokosi vieni iš kitų, perka, parduoda, bendradarbiauja ir buriasi į komandas. Savimi užtikrinta Europa, kuri pripažįsta savo išskirtinę istoriją ir paveldą ir gina savo gyvenimo būdą. Stipri Europa, kuri yra pasirengusi pagal savo svorį prasimušti aukščiau pasaulyje.

Vertybės


  1. Mes vertiname žmogiškąjį orumą, laisvę ir atsakomybę, lygybę ir teisingumą, solidarumą ir subsidiarumą. Mes pripažįstame krikščionių ir judėjų vertybes kaip mūsų pagrindą ir esame įsipareigoję visame pasaulyje ginti religijos laisvę.

  2. Mes giname atstovaujamąją demokratiją, valdžių atskyrimą, žmogaus teises ir įstatymo viršenybę, pasisakome griežtai prieš bet kokios formos totalitarinį valdymą, nesvarbu, kokiu ideologiniu pagrindu jis būtų vykdomas.

  3. Mes pasisakome už teisingą visuomenę, kuri suteikia vienodas galimybes ir gina teisėtus ateities kartų interesus. Mes pasisakome už laisve, atsakomybe ir teisingumu grįstą socialinę rinkos ekonomiką, kuri skatina privataus sektoriaus veiklą, apima ekonominę gerovę ir nenusigręžia nuo nei vieno.

  4. Mes pasisakome už atsakingą natūralių išteklių vadybą, kuri patenkina būtinus poreikius ir pagerina gyvenimo sąlygas visiems, užtikrindama ilgalaikę plėtrą, kuri apsaugo mūsų planetą ateities kartoms. Mes skatiname naująsias technologijas, mokslą ir inovacijas, kurios pagerina mūsų gyvenimo kokybę.