committee

Biudžetas

ES prioritetus atspindintis biudžetas

Mūsų su ES biudžetu susiję prioritetai yra aiškūs: didinti konkurencingumą, apsaugoti pažeidžiamus piliečius, stiprinti ES gynybą ir saugumą, stabilizuoti mūsų kaimynines šalis ir užtikrinti integracinį augimą, kuris būtų tvarus tiek mūsų visuomenei, tiek planetai.

Kaip ELP frakcija suvokiame, kad esame atskaitingi ES piliečiams, ir suprantame savo vaidmenį valdant ES išteklius. ES biudžetas daro tiesioginį poveikį žmonių gyvenimui, todėl manome, kad ES piliečiams visada turi būti teikiama pirmenybė. Mums reikia tokio ES biudžeto, kuris padėtų spręsti žmonėms rūpimus klausimus ir patenkinti jų poreikius atkuriant stabilumą, kad Europa būtų saugi, klestinti, teisinga ir tvari, užtikrinant, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje.

Raginame didinti ES investicijas tokiose srityse kaip energetinė nepriklausomybė, kokybiškų darbo vietų kūrimas, sveikata, žemės ūkis, saugumas, sanglauda, skaitmeninė ir žalioji pertvarka, moksliniai tyrimai ir inovacijos. Taip pat labai svarbu didinti paramą mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Tvirtai tikime, kad ES lėšos turėtų teikti ekonominę naudą ir biudžetas turėtų atspindėti ES prioritetus, o ne būti grindžiamas nacionaliniais interesais. Siekdami šių tikslų remiame naujų ES nuosavų išteklių sistemą, kuri bus labai svarbi norint užtikrinti, kad ES galėtų grąžinti savo skolas nesumažindama vertingų ES finansavimo programų išteklių.

Be to, tikime, kad ES biudžetą reikėtų naudoti tam, kad būtų atkurtas pasitikėjimas ir sustiprintas dialogas su piliečiais, taip pat sukurta didesnė sąveika su nacionaliniais ir regioniniais parlamentais. Taip galime užtikrinti, kad ES išlaidos tenkinant ES piliečių poreikius būtų atskaitingos, skaidrios ir veiksmingos.

Kiaulė taupyklė žiūri į monetų krūvą

Kitas susijęs turinys

Moteris inžinierė stovi ant vėjo turbinos viršaus.
news
Skaityti daugiau
Europos vėliava
news
Skaityti daugiau

3 / 3