Lad et ambitiøst indre marked drive vores konkurrenceevne

14.02.2024 14:04

Lad et ambitiøst indre marked drive vores konkurrenceevne

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
122196

I dag offentliggjorde Europa-Kommissionen sin årlige rapport om det indre marked og konkurrenceevnen. EPP-gruppen har længe opfordret til et stærkere fokus på det indre marked som en vigtig drivkraft for europæisk konkurrenceevne.

"Det indre marked er kernen i vores konkurrenceevne. Men i betragtning af de udfordringer, vi står over for frem til 2030, vil det ikke være nok bare at opretholde status quo på det europæiske indre marked. Bedre håndhævelse er ikke nok. Stagnation er et tilbageskridt. Vi har brug for mere ambitiøse planer for at fuldføre det indre marked og endelig gøre det lettere at arbejde på tværs af grænserne. Det omfatter at anvende desamme regler overalt for drastisk at reducere omkostningerne for virksomhederne. Vi har brug for kapitalmarkedsunionen, og vi har også brug for et fuldt integreret telekommunikations- og elmarked. Det er den eneste måde, hvorpå vores virksomheder og forbrugere kan drage fordel af mere konkurrencedygtige priser. I 2020 beregnede Kommissionen, at et bedre fungerende indre marked kunne generere 713 milliarder euro inden 2029. Der er hårdt brug for disse penge. Den videre udvikling af det indre marked skal være en af opgaverne for den næste Kommission," siger Andreas Schwab, MEP og talsmand for det indre marked i EPP-gruppen.

Christian Ehler, MEP og ordfører for industri, forskning og energi i EPP-gruppen, tilføjer: "Konkurrenceevne er en permanent opgave for Den Europæiske Union, og den er alt for ofte blevet forsømt. Dagens rapport og Mario Draghis rapport om fremtiden for konkurrenceevnen sætter kursen for Europa-Kommissionen, så konkurrenceevnen bliver det centrale tema i den næste valgperiode."

Ehler fortsætter: "Årsrapporten fremhæver vigtige emner, som i øjeblikket svækker vores indre marked og dermed vores konkurrenceevne. Vores virksomheder har brug for et fungerende indre energimarked for at kunne konkurrere globalt. Øgede rapporteringsforpligtelser for virksomheder er stadig en bureaukratisk plage, og "gold plating" er præcis, hvordan EU-lovgivning ikke skal implementeres. Der kan gøres meget mere, og dagens rapport er på en måde en to-do-liste, som der skal arbejdes på uden forsinkelse."

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 177 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold