Afskaf tvangsarbejde, ikke vores SMV'er

05.03.2024 12:42

Afskaf tvangsarbejde, ikke vores SMV'er

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Uyghur1 [nid:104603]

"Tvangsarbejde er en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne. Det er nu lykkedes os at blive enige om en lov, der vil bidrage til udryddelsen af moderne slaveri," siger Jörgen Warborn, MEP, EPP-Gruppens chefforhandler på forordningen om tvangsarbejde og talsmand for international handel.

"For at sikre, at virksomheder, og især små og mellemstore virksomheder (SMV'er), ikke bliver overbebyrdet med mere administration, end de allerede står over for i dag, har EPP-gruppen insisteret på en risikobaseret tilgang, samtidig med at der ydes praktisk støtte til SMV'er. Dette inkluderer specifikke bestemmelser for SMV'er, såsom en hotline, der er baseret i deres eget land, og som vil give dem mulighed for at modtage live support til at overholde forordningen," fortsatte Warborn.

Forhandlerne fra Europa-Parlamentet og medlemsstaterne blev enige om at forbyde produkter fremstillet med tvangsarbejde på EU-markedet.

Andreas Schwab, EPP-gruppens talsmand for det indre marked og forbrugerbeskyttelse, tilføjede: "Vi var nødt til at sikre, at fokus for enhver fremtidig undersøgelse kun er på store fisk og ikke mindre sager. Men for at det nye system kan fungere i praksis, er vi nødt til at give Kommissionen de nødvendige ressourcer til at efterforske sådanne højrisikosager. Dette er især vigtigt i lyset af den blokerede lovgivning om Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD), som denne lov er baseret på og henviser til. Hvordan disse to lovgivninger vil interagere i fremtiden, er endnu ikke endeligt fastlagt, men det vil være op til Kommissionen at sikre et velfungerende og sammenhængende compliance-system. Generelt bør alle rapporteringsforpligtelser for importerende virksomheder dog konsolideres i en enkelt rapport baseret på en enkelt formular."

"Et af de nøgleelementer, som det lykkedes EPP-gruppen at udelukke fra lovgivningen, er den omvendte bevisbyrde, som kun ville have skabt mere usikkerhed og byrde for allerede overbebyrdede virksomheder," siger Warborn. "Jeg mener, at det er lykkedes os at finde et forslag, der sikrer lovgivningens effektivitet i forhold til at hjælpe med at udrydde tvangsarbejde, samtidig med at SMV'er beskyttes mod lovgivningsmæssige byrder. Europas SMV'er skal føle, at EU arbejder for dem - ikke imod dem. Jeg er glad for, at aftalen indeholder en specifik artikel om støtte til SMV'er."

Europa-Parlamentet og medlemslandene skal nu formelt godkende resultatet af forhandlingerne.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold