Stop grønvaskning

11.03.2024 14:38

Stop grønvaskning

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Kvinde på indkøb i supermarkedet

EPP-gruppen ønsker, at virksomheder på en fair måde deklarerer, om de produkter, de sælger, er grønne eller ej. "Vi vil have greenwashing til at stoppe. Hvis virksomheder sælger "grønne" produkter, bør de have en gennemsigtig platform til at gøre det. Hvis de ikke gør det, skal de ikke påstå det modsatte," siger MEP'erne Arba Kokalari og Pernille Weiss, som har forhandlet Green Claims Law på vegne af EPP-gruppen. Den nye lov, som fastsætter regler for virksomheders økologiske anprisninger af deres produkter, kommer til afstemning i Europa-Parlamentets plenarforsamling på tirsdag.

For EPP-gruppen er det vigtigt at sikre, at europæiske virksomheder ikke bliver overbebyrdet i processen. "Vi har gjort det lettere at bruge grønne mærker og er holdt op med at forhåndsgodkende hver eneste grønne anprisning. Ved at gøre det muligt for virksomheder at lave anprisninger baseret på grønne mærkninger og skabe en fast-track for simple og almindelige anprisninger, har vi gjort betydelige fremskridt for både klimaet og virksomhederne," understregede Kokalari.

"Med loven om grønne anprisninger vil alle europæiske forbrugere kunne stole på de grønne anprisninger, de støder på i det indre marked. Og virksomheder, der foretager de nødvendige investeringer for at reducere deres produkters eller serviceydelsers indvirkning på klimaet eller miljøet, vil have sikkerhed for, at de kan bruge deres anprisninger på det indre marked, hvilket reducerer risikoen for at blive beskyldt for grønvaskning," forklarede Weiss.

De nye regler vil give små virksomheder 12 måneder ekstra, før de skal overholde reglerne, og det vil være frivilligt for mikrovirksomheder at overholde dem.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold