Beskyt forbrugerne mod fejlbehæftede og defekte produkter

12.03.2024 13:44

Beskyt forbrugerne mod fejlbehæftede og defekte produkter

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Smartphonen brød i brand

I dag har Europa-Parlamentet endelig vedtaget nye tiltag, der skal beskytte forbrugerne bedre mod skader forårsaget af defekte produkter. "Dette er en stor succes for EPP-gruppen. Med det reviderede produktansvarsdirektiv gør vi det muligt for skadelidte i hele Europa at kræve erstatning for skader forårsaget af defekte produkter," siger Pascal Arimont, MEP, der har forhandlet loven i Retsudvalget.

"Ved at lette bevisbyrden og give mulighed for kollektiv erstatning, vil den nye lov gøre det lettere for forbrugerne at få adgang til kompensation. Men i betragtning af den strenge ansvarsordning, der allerede er på plads, måtte bevisbyrden for den økonomiske aktør begrænses til et rimeligt omfang," tilføjede Andreas Schwab, MEP og medforhandler for EPP-gruppen i Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse.

Den politiske aftale, der blev indgået i december, og som nu er blevet vedtaget i plenarforsamlingen, sikrer, at virksomheder skal have en EU-baseret virksomhed, der kan holdes ansvarlig for skader - også selvom produktet ikke er købt i EU. "Software, apps og AI vil også blive omfattet af loven, hvor økonomiske aktører vil blive holdt ansvarlige for skader forårsaget af defekter i deres produkter. Denne tilpasning til digitaliseringen, men også til den cirkulære økonomi og globale værdikæder, gør den nye juridiske ramme fremtidssikret," siger Arimont.

Den reviderede lov giver visse beskyttelser til nystartede virksomheder i den digitale sektor, hvilket i sidste ende giver dem mulighed for at fortsætte med at innovere. "Vi finder en omhyggelig balance mellem behovene hos ofre, der er blevet skadet af defekte produkter, og den retssikkerhed, som økonomiske aktører fortjener på nutidens hurtigt skiftende markeder," sluttede Arimont.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold