committee

Työllisyys ja sosiaaliasiat

Nuorten työllisyyden, osallisuuden ja liikkuvuuden edistäminen

Se kattaa muun muassa ammatillista koulutusta koskevan politiikan (ammattipätevyys mukaan lukien), työntekijöiden ja eläkeläisten vapaan liikkuvuuden sekä syrjinnän työpaikoilla ja työmarkkinoilla (lukuun ottamatta sukupuoleen perustuvaa syrjintää, joka kuuluu naisten oikeuksien komitean toimivaltaan).

Käytännössä tämä valiokunta asettaa etusijalle toimemme, joilla pyritään edistämään nuorten työllisyyttä ja yrittäjyyttä, tukemaan osallistavia työmarkkinoita ja edistämään työntekijöiden liikkuvuutta.

Olemme edistyneet merkittävästi. Taistelimme EU:n rahoituksen lisäämiseksi kaikille nuorisopolitiikoille, nuorisotyöttömyyden torjunnasta nuoriso-ohjelmiin (kuten EU:n nuorisotakuuseen ja Erasmus+-ohjelmaan).

Pidämme investointeja koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen keskeisinä painopistealueina, jos haluamme tarjota nuorille eurooppalaisille paremmat tulevaisuudennäkymät ja rakentaa dynaamisempaa, innovatiivisempaa ja kilpailukykyisempää taloutta, ja työskentelemme aktiivisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

3 kypärää istuu betonilattialla

Recent activities

Muu asiaa liittyvä sisältö