committee

Työllisyys ja sosiaaliasiat

Osaamisen, osallistavuuden ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) työskentelyssä keskitytään politiikanaloihin, jotka liittyvät osaamisen kehittämiseen, ammatilliseen koulutukseen, työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen, syrjintään työpaikalla ja työmarkkinoilla, mielenterveyden suojeluun työelämässä sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen.

EPP-ryhmän tavoitteisiin tässä valiokunnassa kuuluu sellaisten toimien edistäminen, joilla tuetaan nuorten työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä edistetään osallistavia työmarkkinoita ja työntekijöiden liikkuvuutta. EPP-ryhmä onkin onnistunut merkittävällä tavalla edistämään näitä asioita esimerkiksi lisäämällä EU:n rahoitusta kaikille nuorisopolitiikoille, mukaan lukien sellaiset ohjelmat kuin EU:n nuorisotakuu ja Erasmus+.

Koska käynnissä on Euroopan osaamisen teemavuosi (toukokuu 2023 – toukokuu 2024), EPP-ryhmä kehottaa sen alullepanijana asettamaan kunnianhimoisempia tavoitteita eurooppalaisten urahaaveiden ja osaamisen yhteensovittamiseksi tulevaisuuteen suuntautuvien työmarkkinoiden avulla, jotka tukevat digitaalista ja vihreää siirtymää taloudessamme. Tässä tilanteessa täydennys- ja uudelleenkoulutus sekä elinikäinen oppiminen ovat keskeisiä painopisteitä. Korostamme voimakkaasti työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja pyrimme kaikkia osapuolia hyödyttäviin ratkaisuihin.

Yleisesti ottaen tavoitteenamme ovat olleet kilpailukykyisemmät ja dynaamisemmat työmarkkinat ja yhteisötalous huolehtien samalla siitä, että toissijaisuusperiaatetta noudatetaan täysimääräisesti.

3 kypärää istuu betonilattialla

Muu asiaa liittyvä sisältö