committee

Tööhõive ja sotsiaalvaldkond

Edendada kaasamist, liikuvust ja noorte tööhõivet

Komisjoni tegevus hõlmab muu hulgas kutsehariduspoliitikat (sealhulgas kutsekvalifikatsioon), töötajate ja pensionäride vaba liikumist ning diskrimineerimist tööl ja tööturul (välja arvatud sooline diskrimineerimine, mis kuulub naiste õiguste komisjoni tegevusvaldkonda).

Praktikas seab tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esikohale meie tegevuse noorte tööhõive ja ettevõtluse ergutamisel, kaasava tööturu soodustamisel ja töötajate liikuvuse edendamisel.

Oleme teinud olulisi edusamme. Seisime selle eest, et suurendataks Euroopa rahastust kõikidele noortepoliitikaga seotud valdkondadele noorte töötusega võitlemisest kuni noorteprogrammideni (nagu ELi noortegarantii ja Erasmus+).

Peame investeerimist haridusse ja elukestvasse õppesse hädavajalikuks, kui tahame pakkuda Euroopa noortele paremaid väljavaateid ning ehitada dünaamilist, innovatiivsemat ja konkurentsivõimelisemat majandust, ning töötame aktiivselt nende eesmärkide nimel.

Recent activities

Muu seotud teave