committee

Tööhõive ja sotsiaalvaldkond

Noorte tööhõive, kaasatuse ja liikuvuse edendamine

See hõlmab muu hulgas kutsekoolituspoliitikat (sealhulgas kutsekvalifikatsioonid), töötajate ja pensionäride vaba liikumist ning diskrimineerimist töökohal ja tööturul (välja arvatud sooline diskrimineerimine, mis kuulub naiste õiguste komitee pädevusse).

Praktiliselt seab see komitee prioriteediks meie meetmed noorte tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks, kaasava tööturu edendamiseks ja töötajate liikuvuse edendamiseks.

Me oleme astunud olulisi samme edasi. Me võitlesime selle eest, et suurendada Euroopa rahastamist kõigi noortega seotud poliitikavaldkondade jaoks, alates noorte tööpuuduse vastu võitlemisest kuni noorteprogrammideni (nagu ELi noortegarantii ja Erasmus+).

Peame investeeringuid haridusse ja elukestvasse õppesse olulisteks prioriteetideks, kui tahame pakkuda noortele eurooplastele paremaid väljavaateid ning ehitada dünaamilisemat, uuenduslikumat ja konkurentsivõimelisemat majandust, ning töötame aktiivselt nende eesmärkide nimel.

3 kõvakübarat istuvad betoonpõrandal

Recent activities

Muu seotud teave