committee

Zapošljavanje i socijalna pitanja

Poticanje zapošljavanja mladih, uključivosti i mobilnosti

Među ostalim pitanjima bavi se politikom stručnog osposobljavanja (uključujući stručne kvalifikacije), slobodnim kretanjem radnika i umirovljenika te diskriminacijom na radnom mjestu i tržištu rada (osim rodno uvjetovane diskriminacije, koja je u nadležnosti Odbora za prava žena).

U praksi taj Odbor daje prednost našim mjerama za poticanje zapošljavanja mladih i poduzetništva, podupiranje uključivog tržišta rada i promicanje mobilnosti radnika.

Učinili smo određene bitne iskorake. Borili smo se za povećanje europskog financiranja za sve politike koje se odnose na mlade, od borbe protiv nezaposlenosti mladih do programa za mlade (kao što su Garancija EU-a za mlade i Erasmus+).

Smatramo da je ulaganje u obrazovanje i cjeloživotno učenje ključni prioritet ako mladim Europljanima želimo ponuditi bolje izglede za budućnost te izgraditi dinamičnije, inovativnije i konkurentnije gospodarstvo, pa aktivno radimo na ostvarenju tih ciljeva.