committee

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Stimularea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, a incluziunii și a mobilității

Acesta acoperă, printre altele, politica de formare profesională (inclusiv calificările profesionale), libera circulație a lucrătorilor și a pensionarilor și discriminarea la locul de muncă și pe piața muncii (cu excepția discriminării pe criterii de gen, care intră în sfera de competență a Comisiei pentru drepturile femeii).

În termeni practici, această comisie acordă prioritate acțiunilor noastre de stimulare a ocupării forței de muncă și a antreprenoriatului în rândul tinerilor, de încurajare a unei piețe a muncii favorabile incluziunii și de promovare a mobilității lucrătorilor.

Am făcut câțiva pași importanți înainte. Ne-am luptat pentru a crește finanțarea europeană pentru toate politicile legate de tineret, de la combaterea șomajului în rândul tinerilor până la programele pentru tineret (cum ar fi Garanția UE pentru tineret și Erasmus+).

Considerăm că investițiile în educație și în învățarea pe tot parcursul vieții sunt priorități esențiale dacă dorim să le oferim tinerilor europeni perspective mai bune și să construim o economie mai dinamică, mai inovatoare și mai competitivă și lucrăm în mod activ pentru atingerea acestor obiective.

3 căști de protecție stau pe o podea de beton

Recent activities

Conținut conex