committee

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Stimularea competențelor, a incluziunii și a mobilității forței de muncă

Activitatea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) vizează politicile privind dezvoltarea competențelor, formarea profesională, libera circulație a forței de muncă, discriminarea la locul de muncă și pe piața muncii, protecția sănătății mintale la locul de muncă, precum și sănătatea și securitatea în muncă.

Printre obiectivele Grupului PPE în această comisie se numără promovarea acțiunilor de stimulare a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și a spiritului antreprenorial, promovarea unei piețe a muncii favorabile incluziunii și promovarea mobilității forței de muncă. În acest sens, Grupul PPE a obținut victorii importante, cum ar fi creșterea finanțării europene pentru toate politicile legate de tineret, inclusiv pentru programe precum Garanția UE pentru tineret și Erasmus+.

Având în vedere Anul european al competențelor (mai 2023-mai 2024), Grupul PPE, în calitate de inițiator, solicită mai multă ambiție pentru a corela aspirațiile și competențele de muncă ale europenilor cu o piață a forței de muncă orientată spre viitor, capabilă să abordeze tranziția digitală și verde a economiei noastre. Prin urmare, perfecționarea, recalificarea și învățarea pe tot parcursul vieții sunt priorități esențiale. Punând un accent puternic pe dialogul social, insistăm asupra unei situații reciproc avantajoase pentru toate părțile implicate.

Per total, am depus eforturi în direcția unei piețe a muncii și a unei economii sociale mai competitive și mai dinamice, cu respectarea deplină a principiului subsidiarității.

3 căști de protecție stau pe o podea de beton

Conținut conex