committee

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Stimularea încadrării în muncă a rândul tinerilor, a incluziunii și a mobilității

Domeniile de competență ale comisiei acoperă, printre altele, politica de formare profesională (inclusiv calificările profesionale), libera circulație a lucrătorilor și pensionarilor, precum și discriminarea la locul de muncă și pe piața forței de muncă (cu excepția discriminării pe criterii de gen, care intră în sfera de competență a Comisiei pentru drepturile femeii).

În termeni practici, comisia acordă prioritate acțiunilor noastre de stimulare a ocupării forței de muncă și a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, de promovare a unei piețe a muncii favorabile incluziunii și de promovare a mobilității lucrătorilor.

Am făcut progrese semnificative. Am luptat pentru creșterea finanțării europene pentru toate politicile în domeniul tineretului, de la combaterea șomajului în rândul tinerilor la programele pentru tineret (cum ar fi Garanția UE pentru tineret și Erasmus+).

Considerăm că investițiile în educație și învățarea pe tot parcursul vieții sunt priorități esențiale dacă dorim să le oferim tinerilor europeni perspective mai bune și să construim o economie mai dinamică, mai inovatoare și mai competitivă și dacă dorim să acționăm activ în vederea atingerii acestor obiective.

Recent activities

Conținut conex