committee

Foglalkoztatás és szociális ügyek

A készségek, az inkluzivitás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) munkája a készségfejlesztésre, a szakképzésre, a munkavállalók szabad mozgására, a munkahelyi és munkaerőpiaci hátrányos megkülönböztetésre, a munkahelyi mentális egészség védelmére, valamint a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó szakpolitikákra terjed ki.

Az EPP képviselőcsoport céljai között szerepel a fiatalok foglalkoztatásának és vállalkozói készségének fellendítését célzó intézkedések szorgalmazása, egy befogadó munkaerőpiac támogatása és a munkavállalók mobilitásának előmozdítása. Ebben az értelemben az EPP jelentős győzelmeket ért el: növelte a fiatalokkal kapcsolatos valamennyi szakpolitika európai finanszírozását, például az olyan programok terén, mint az uniós ifjúsági garancia és az Erasmus+.

A készségek európai évére (2023. május–2024. május) tekintettel az EPP – mint az esemény kezdeményezője – ambiciózusabb célokat szorgalmaz, hogy az európaiak munkahelyi törekvéseit és készségeit egy olyan jövőorientált munkaerőpiaccal hangoljuk össze, amely alkalmas gazdaságunk digitális és zöld átállásának kezelésére. Ezért a továbbképzés, az átképzés és az egész életen át tartó tanulás alapvető fontosságú. Nagy hangsúlyt fektetünk a szociális párbeszédre, hogy mindenki számára előnyös helyzetet teremtsünk.

Összességében egy versenyképesebb és dinamikusabb munkaerőpiac és szociális gazdaság megvalósításán munkálkodunk, a szubszidiaritás elvének teljes körű tiszteletben tartása mellett.

3 védősisak ül a betonpadlón

Más kapcsolódó tartalmak