Harmoni på markedet: Opbygning af en social økonomi i EU

09.04.2024

Harmoni på markedet: Opbygning af en social økonomi i EU

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven

Over 70 % af virksomhederne i EU mangler personale med tilstrækkelige digitale færdigheder, hvilket hæmmer investeringerne.

Hvordan kan vi rette op på ubalancen mellem arbejdsløshed, ledige stillinger og de færdigheder, der er nødvendige for at besætte dem? Det første skridt mod at bygge bro over denne kløft er at tilbyde videreuddannelsesprogrammer til vores arbejdsstyrke. Opkvalificering og livslang læring er centrale dele af denne transformation.

I denne episode af EPP-Gruppens podcast-serie "Et Europa, der beskytter sine borgere" diskuterer vi vores vision om et Europa, der fungerer for alle, og som samtidig sikrer EU's konkurrenceevne.

Hør mere fra vores MEP'er Axel Voss, Andreas Schwab, Dennis Radtke, Maria Walsh og Žiga Turk, professor ved University of Ljubljana.

Andet relateret indhold