En social markedsøkonomi, der bekymrer sig, EPP-Gruppens vision for europæisk socialpolitik

21.02.2024

En social markedsøkonomi, der bekymrer sig, EPP-Gruppens vision for europæisk socialpolitik

Lærlinge ser selvsikker mandlig tømrer skære med elektrisk sav i værkstedet

Fra biler og lægemidler til data og højteknologi producerer EU varer til en værdi af billioner af euro hvert år. Vores virksomheder konkurrerer med succes i hele verden: Vi står for 16 % af verdenshandelen. Vores små og mellemstore virksomheder beskæftiger næsten 100 millioner mennesker. Fra ruinerne af Anden Verdenskrig og den ødelæggelse, som autokratierne efterlod, har kristendemokraterne opbygget en social markedsøkonomi, der matcher ambitionerne i vores demokratier. Den sociale markedsøkonomi er en fair legeplads, hvor virksomheder kan konkurrere, hvor alles frihed er garanteret, hvad enten de er leverandører eller købere, og hvor alle spiller efter reglerne. Det handler om at sikre, at alle har en fair chance for at få succes, samtidig med at der tages hånd om dem, der har det svært.

Takket være den sociale markedsøkonomi har Europa en af de største middelklasser i verden: mennesker, der har opbygget deres succes gennem hårdt arbejde og passion for deres håndværk. I de senere år er Europas middelklasse blevet udhulet af den økonomiske krise, pandemien og de stigende fødevare- og elpriser. En ud af fem europæere kæmper nu for at få enderne til at mødes. Unge mennesker udskyder at stifte familie af frygt for ikke at have råd til udgifterne, og ældre mennesker kæmper for at leve af deres pension. Der er også dybereliggende problemer, som holder Europas sociale og økonomiske udvikling tilbage - kvinder får stadig 12 % mindre i løn end mænd, og børn af forældre med lavt uddannelsesniveau har seks gange større risiko for at blive fattige end andre.

7 ud af 10 borgere mener, at Europa har en rolle at spille i håndteringen af sociale problemer. Mens socialisterne opfordrer til EU-dækkende udgiftsprogrammer uden hensyn til nationale forskelle, og de liberale mener, at markedet alene kan løse alt, ønsker vi i EPP-gruppen en social markedsøkonomi, der tager hensyn. Vi værdsætter subsidiaritet; medlemsstaterne er bedst placeret til at tage sig af deres borgeres velfærd. Men i modsætning til populisterne er vi enige med vores borgere: Europa skal bidrage til at bekæmpe fattigdom og ulighed. Ikke for at øge bureaukratiet, men for at fastsætte klare regler, der tilskynder til innovation, beskytter arbejdstagere, styrker unge mennesker gennem uddannelse og gør vores økonomi klar til fremtiden. Vi er nødt til at sætte folk i den bedste position til at skabe vækst.

Europa skal bidrage til at bekæmpe fattigdom og ulighed. Ikke for at øge bureaukratiet, men for at fastsætte klare regler, der tilskynder til innovation, beskytter arbejdstagerne, styrker de unge gennem uddannelse og træning og gør vores økonomi klar til fremtiden. Vi er nødt til at sætte folk i den bedste position til at skabe vækst.

Til at begynde med er vi nødt til at skabe jobs ved at fremskynde innovation. Innovation ligger i vores DNA: Vi udgør 6 % af verdens befolkning, men vi står for 18 % af den globale forskning og udvikling. Forestil dig, hvad vi kunne gøre, hvis vi frigjorde vores fulde potentiale. Vi ønsker en investeringsplan for europæiske kvalitetsjob, der investerer i forskning og udvikling, hvor medlemsstaterne samlet set investerer 4 % af BNP. Innovation skal også hjælpe os med at lukke kønskløften: Vi vil lancere et finansieringsprogram for at øge antallet af kvindeledede start-ups inden for teknologisk innovation betydeligt.

Vi er nødt til at få den europæiske økonomi til at fungere for alle hårdtarbejdende europæere. For det første er vi nødt til at sikre sikre og sunde arbejdspladser, der holder trit med nutidens arbejdsmodeller og giver forældre mulighed for at kombinere arbejde og familieliv, for eksempel gennem større brug af telearbejde og forældreorlov, en idé, der blev lanceret i Tyskland af Ursula von der Leyen, da hun var familieminister. For det andet er vi nødt til at opbygge et ægte europæisk arbejdsmarked: fremme et europæisk socialsikringspas og styrke Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) for at sikre, at europæere frit kan arbejde i hele Europa uden yderligere byrder og risiko for social udstødelse. Vi ønsker også at skabe en europæisk arbejdstagergaranti for det digitale marked for at sikre rettighederne for arbejdstagere i gig-økonomien, samtidig med at vi respekterer medlemsstaternes kompetencer og styrker fagforeninger og arbejdsmarkedets parter. På og uden for arbejdsmarkedet er inklusion den eneste vej frem for Europa. Vi ønsker et europæisk handicapkort for at garantere lige rettigheder for personer med handicap i hele EU.

Vi er også nødt til at hjælpe unge mennesker med at starte deres karriere. Forskning viser, at uddannelsesniveau og teknisk specialisering er de vigtigste forudsigere af indkomst. Vi vil fortsætte med at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og vende hjerneflugt til hjernegevinst, udvide adgangen til Erasmus+ og forbedre Discover EU, så alle unge europæere kan udforske vores forskellige kulturer. Samtidig ønsker vi at gøre Europa til det ideelle miljø for vores ældre medborgere ved at sikre deres trivsel, fremme aktiv aldring og støtte deres deltagelse i samfundet.

Den sociale markedsøkonomi - en opfindelse af Kristendemokraterne - er hemmeligheden bag Europas evne til at fremme en stærk økonomi på tværs af forskellige samfund. En økonomi baseret på mennesker, ikke ideologi. En økonomi baseret på innovation og subsidiaritet, ikke bureaukrati. En økonomi baseret på ansvar og solidaritet, ikke egoisme. En konkurrencedygtig social markedsøkonomi, der tager sig af hver eneste europæer - det er vores vision for den europæiske socialpolitik.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 177 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold