committee

Zaposlovanje in socialne zadeve

Spodbujanje zaposlovanja mladih, vključenosti in mobilnosti

Odbor se med drugim ukvarja s politiko poklicnega usposabljanja (vključno s poklicnimi kvalifikacijami), prostim pretokom delavcev in upokojencev ter diskriminacijo na delovnem mestu in trgu dela (razen diskriminacije na podlagi spola, ki je v pristojnosti Odbora za pravice žensk).

V praksi ta odbor daje prednost našim ukrepom za spodbujanje zaposlovanja in podjetništva mladih, doseganje vključujočega trga dela ter spodbujanje mobilnosti delavcev.

Naredili smo nekaj pomembnih korakov naprej. Zavzemali smo se za povečanje evropskega financiranja vseh politik, povezanih z mladimi, vse od boja proti brezposelnosti mladih pa do programov za mlade (kot sta jamstvo EU za mlade in Erasmus+).

Menimo, da je vlaganje v izobraževanje in vseživljenjsko učenje bistvenega pomena, če želimo mladim Evropejcem ponuditi boljše možnosti in zagotoviti bolj dinamično, inovativno in konkurenčno gospodarstvo. Za te cilje si aktivno prizadevamo.

Recent activities

Ostali povezani dokumenti