committee

Zaposlovanje in socialne zadeve

Spodbujanje zaposlovanja, vključevanja in mobilnosti mladih

Med drugim obravnava politiko poklicnega usposabljanja (vključno s poklicnimi kvalifikacijami), prosto gibanje delavcev in upokojencev ter diskriminacijo na delovnem mestu in trgu dela (razen diskriminacije na podlagi spola, za katero je pristojen Odbor za pravice žensk).

V praksi ta odbor daje prednost našim ukrepom za spodbujanje zaposlovanja mladih in podjetništva, spodbujanje vključujočega trga dela in mobilnosti delavcev.

Naredili smo nekaj pomembnih korakov naprej. Zavzemali smo se za povečanje evropskih sredstev za vse politike, povezane z mladimi, od boja proti brezposelnosti mladih do mladinskih programov (kot sta jamstvo EU za mlade in Erasmus+).

Naložbe v izobraževanje in vseživljenjsko učenje se nam zdijo bistvene prednostne naloge, če želimo mladim Evropejcem ponuditi boljše možnosti ter zgraditi bolj dinamično, inovativno in konkurenčno gospodarstvo, zato si dejavno prizadevamo za dosego teh ciljev.

Na betonskih tleh sedijo 3 trde kape.

Recent activities

Ostali povezani dokumenti