committee

Impjiegi u Affarijiet Soċjali

It-tisħiħ tal-ħiliet, l-inklussività u l-mobilità tax-xogħol

Il-ħidma tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (EMPL) tkopri politiki dwar l-iżvilupp tal-ħiliet, it-taħriġ vokazzjonali, il-moviment ħieles tal-ħaddiema, id-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u s-suq tax-xogħol, il-protezzjoni tas-saħħa mentali fuq ix-xogħol kif ukoll is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

L-għanijiet tal-Grupp tal-PPE għal dan il-kumitat jinkludu l-promozzjoni ta’ azzjonijiet li jagħtu spinta lill-impjieg taż-żgħażagħ u l-intraprenditorija, it-trawwim ta’ suq tax-xogħol inklużiv u l-promozzjoni tal-mobilità tal-ħaddiema. F’dan is-sens, il-Grupp tal-PPE kiseb rebħiet kbar, bħal żieda fil-finanzjament Ewropew għall-politiki kollha relatati maż-żgħażagħ, inklużi programmi bħall-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE u l-Erasmus+.

Fid-dawl tas-Sena Ewropea tal-Ħiliet (Mejju 2023-Mejju 2024), il-Grupp tal-PPE, bħala l-instigatur tagħha, qed jappella għal aktar ambizzjoni biex tlaħħaq mal-aspirazzjonijiet u l-ħiliet tax-xogħol tal-Ewropej b’suq tax-xogħol orjentat lejn il-futur li jkun xieraq li jindirizza t-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika tal-ekonomija tagħna. Għalhekk, it-titjib tal-ħiliet, it-taħriġ mill-ġdid u t-tagħlim tul il-ħajja huma prijoritajiet essenzjali. B’enfażi qawwija fuq id-djalogu soċjali, qed nimbuttaw għal sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd għall-partijiet kollha involuti.

B’mod ġenerali, ilna naħdmu lejn suq tax-xogħol u ekonomija soċjali aktar kompetittivi u dinamiċi, filwaqt li nirrispettaw bis-sħiħ il-prinċipju tas-sussidjarjetà.

3 hard hats sit on a concrete floor

Kontenut relatat