EU's strategi for mental sundhed: Giv den flere ambitioner

19.07.2023

EU's strategi for mental sundhed: Giv den flere ambitioner

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven

Det haster med at handle i hele EU for vores borgeres mentale sundhed. Se bare på tallene:

3 unge europæere tager deres eget liv i EU hver eneste dag. Mere end 150 millioner europæere lever med mentale helbredsproblemer.

Hvad kan EU gøre for at hjælpe med at forbedre vores borgeres velbefindende?

MEP'erne Maria Walsh, Tomislav Sokol, Tomáš Zdechovský og Dennis Radtkes første reaktion på Europa-Kommissionens strategi for mental sundhed er kontant:

Det første skridt går i den rigtige retning, men vi er nødt til at gøre det mere ambitiøst.

"Jeg ønsker, at alle EU-ministre, der beskæftiger sig med mental sundhed, sætter sig ned og rent faktisk finder ud af det", opfordrer Walsh, "for det er vores fremtidige generationer, der er i fare for fortsat at dø af selvmord."

For Sokol er det på tide at arbejde sammen om at afstigmatisere psykisk sygdom, forbedre adgangen til kvalitetspleje og sikre, at europæerne får den støtte, de har brug for.

Andet relateret indhold