committee

Werkgelegenheid en sociale zaken

Stimulering van werkgelegenheid, inclusiviteit en mobiliteit

Deze commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid inzake beroepsopleiding (inclusief professionele kwalificaties), het vrij verkeer van werknemers en gepensioneerden, en discriminatie op de werkplek en op de arbeidsmarkt (met uitzondering van discriminatie op grond van gender, die onder de bevoegdheid van de Commissie vrouwenrechten valt).

In de praktijk richt zij zich prioritair op maatregelen om werkgelegenheid en ondernemerschap onder jongeren te stimuleren, een inclusieve arbeidsmarkt te verwezenlijken en de mobiliteit van werknemers te bevorderen.

We hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt. We hebben ons ingezet om de EU-middelen voor alle beleidsterreinen die betrekking hebben op jongeren te verhogen, of het nu gaat om het aanpakken van de jeugdwerkloosheid of jeugdprogramma's (zoals de EU-jongerengarantie en Erasmus+).

We achten investeringen in het onderwijs en een leven lang leren van essentieel belang als we jonge Europeanen betere perspectieven willen bieden en de economie dynamischer, innovatiever en concurrerender willen maken. Voor deze doelstellingen zetten we ons actief in.

Recent activities

Andere gerelateerde inhoud