committee

Werkgelegenheid en sociale zaken

Werkgelegenheid, inclusiviteit en mobiliteit stimuleren

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) houdt zich bezig met het beleid inzake de ontwikkeling van vaardigheden, beroepsopleiding, het vrije verkeer van werknemers, discriminatie op de werkplek en op de arbeidsmarkt, en gezondheid, veiligheid en bescherming van de geestelijke gezondheid op het werk.

De doelstellingen van de EVP-Fractie voor deze commissie zijn onder meer het bevorderen van maatregelen om de werkgelegenheid en het ondernemerschap onder jongeren te stimuleren. Voorts moeten we een inclusieve arbeidsmarkt en de mobiliteit van werknemers bevorderen. In dit verband heeft de EVP-Fractie al grote successen geboekt. Zo werden de Europese middelen verhoogd voor alle beleidsterreinen die verband houden met jongeren, met inbegrip van programma’s zoals de EU-jongerengarantie en Erasmus+.

De EVP-Fractie is de initiator van het Europees Jaar van de vaardigheden (mei 2023 tot mei& 2024). In dat verband roepen wij op om ambitieuzer te zijn bij het koppelen van de carrièreplannen en vaardigheden van Europeanen aan een toekomstgerichte arbeidsmarkt die is afgestemd op de digitale en groene transitie van onze economie. Bijscholing, omscholing en een leven lang leren zijn daarom essentiële prioriteiten. Wij leggen sterk de nadruk op sociale dialoog en dringen aan op een win-winsituatie voor alle betrokken partijen.

In het algemeen streven we naar een meer concurrerende en dynamische arbeidsmarkt die deel uitmaakt van een sociale economie, met volledige inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel.

3 helmen zitten op een betonnen vloer

Andere gerelateerde inhoud