committee

Werkgelegenheid en sociale zaken

Stimuleren van werkgelegenheid voor jongeren, inclusiviteit en mobiliteit

Deze commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid inzake beroepsopleiding (met inbegrip van beroepskwalificaties), het vrije verkeer van werknemers en gepensioneerden, en discriminatie op de werkplek en op de arbeidsmarkt (met uitzondering van discriminatie op grond van geslacht, die onder de bevoegdheid van de Commissie rechten van de vrouw valt).

In de praktijk geeft deze commissie prioriteit aan onze acties om werkgelegenheid en ondernemerschap onder jongeren te stimuleren, een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen en de mobiliteit van werknemers te stimuleren.

We hebben een aantal belangrijke stappen voorwaarts gezet. We hebben gevochten voor meer Europese financiering voor al het jeugdgerelateerde beleid, van de bestrijding van jeugdwerkloosheid tot jeugdprogramma's (zoals de EU-jeugdgarantie en Erasmus+).

We beschouwen investeringen in onderwijs en een leven lang leren als essentiële prioriteiten als we jonge Europeanen betere vooruitzichten willen bieden en een dynamischere, innovatievere en concurrerendere economie willen opbouwen, en werken actief aan de verwezenlijking van deze doelstellingen.

3 helmen zitten op een betonnen vloer

Recent activities

Andere gerelateerde inhoud