Rozpočet, zemědělství a regionální fondy

Vybudování konkurenceschopné Evropy orientované na budoucnost

Naše pracovní skupina pro rozpočet a strukturální politiky usiluje o sestavování takového rozpočtu, který bude přispívat k větší konkurenceschopnosti Evropy, ke zlepšení její budoucní prosperity a k efektivnímu a účelnému vynakládání prostředků daňových poplatníků. Zasazujeme se o zjednodušení finančních a administrativních pravidel tak, abychom zmírnili zátěž pro zemědělce, malé a střední podniky, místní a regionální orgány a všechny ostatní příjemce finančních prostředků EU.

Trvale podporujeme malé a střední podniky ve všech právních předpisech, jež se jich týkají, zejména při přidělování rozpočtových zdrojů. Díky změně pravidel budou mít také evropští zemědělci k financování EU snadnější přístup. Naši poslanci Evropského parlamentu podporovali opatření proti pančování medu a prosazovali rámcová pravidla pro udržitelný rybolov v Severním moři.

Předseda

Siegfried MUREŞAN

Výbory v rámci této pracovní skupiny

Regionální rozvoj

Podpora soudržnosti a hospodářského rozvoje Výbor je rovněž odpovědný za posuzování dopadu osta...

Rozpočet

Rozpočet odrážející priority EU Našimi ozpočtovými prioritami je zvýšení konkurenceschopnosti, ochrana zn...

Rozpočtová kontrola

Větší hodnota za peníze daňových poplatníků Výbor je odpovědný za kontrolu plnění rozp...

Rybolov

Zjednodušený a udržitelný režim rybolovu Rybářská politika musí sladit zájmy široké &s...

Zemědělství a rozvoj venkova

Podpora zemědělců a zajištění bezpečnosti potravin Kromě legislativní činnosti výbor rovněž sleduje ...

Související dokumenty

Rozpočet, zemědělství a regionální fondy

Related Position Papers

publikace 10.09.2020

Poziční poslaneckého klubu ELS k reformě SZP

Poslanecký klub ELS je obhájcem evropských zemědělců i našich venkovských společenství. Zemědělství považujeme z...

Kontakt