Kariéra

Ak uvažujete o profesijnej dráhe v európskych inštitúciách, môžete zvážiť prácu v poslaneckom klube EĽS.

Prijímame a rozvíjame ambicióznych ľudí odhodlaných rozvíjať Európsku úniu a podporovať politickú integráciu Európy. Našou prácou je pomáhať poslancom poslaneckého klubu EĽS v Európskom parlamente, najväčšieho a najvplyvnejšieho poslaneckého klubu.

Naši špecializovaní a vysoko kvalifikovaní zamestnanci podporu poslancom počas ich práce podľa aktuálnej agendy poslaneckého klubu a parlamentu. Zamestnávame politických poradcov s odbornými znalosťami týkajúcimi sa spletitého fungovania Európskej únie a odborníkov na komunikáciu, ktorí sa starajú o to, aby sa posolstvo klubu šírilo tradičnými spôsobmi i online cestou. Kolegovia z oddelenia ľudských zdrojov, finančného oddelenia a oddelenia IT služieb nám poskytujú moderné nástroje pre efektívnu prácu.

Naši kolegovia pochádzajú zo všetkých členských štátov EÚ aj z kandidátskych krajín. Okolo 300 zmluvných a dočasných zamestnancov spadá zároveň pod európsku verejnú službu.

 

2 členovia sekretariátu s tričkami štáb držiac balóny s logom EPP na dňoch otvorených dverí

Našimi zamestnancami sú:

Dočasní zamestnanci

Väčšina našich zamestnancov je dočasných s pracovnou zmluvou na dobu neurčitú. Sú prijímaní na základe výberových konaní, ktorých súčasťou sú písomné aj ústne skúšky. Voľné miesta na tieto pozície sú zverejnené nižšie.

Zmluvní zamestnanci

Poslanecký klub má rad zmluvných zamestnancov. Títo kolegovia sú spravidla vyberajú zo zoznamu vhodných kandidátov vytvoreného na základe podrobných pohovorov pred výberovou komisiou. Maximálna doba trvania ich zmluvy sú 6 roky.

Úradníci

Sekretariát poslaneckého klubu má medzi svojimi zamestnancami aj niekoľko úradníkov z európskych inštitúcií, predovšetkým z Európskeho parlamentu, ktorí boli k sekretariátu poslaneckého klubu EĽS pridelení.

Sekretariát poslaneckého klubu EĽS je politickým sekretariátom fungujúcim na základe najvyšších profesionálnych štandardov. Vítame vo svojich radoch kultúrnu rozmanitosť, pracujeme v medzinárodnom prostredí a takmer vždy vo viac ako jednom jazyku. Podporujeme uznanie za odvedenú prácu a spoluprácu medzi kolegami. Pre osobný rozvoj je zamestnancom ponúkané profesionálny školenia.

 

Zoznam voľných miest

Konzultujte prosím   anglická verzia  tejto stránky na prezretie voľných miest

Čo sa deje v zákulisí

Nahliadnite do zákulisia prostredníctvom týchto fotiek poslancov v neformálnom prostredí. Zistite sami, že každodenná práca poslanca Európskeho parlamentu nie je len o diskusiách, hlasovanie a zasadnutia výborov. Objavte tiež, ako poslanca v práci podporuje náš sekretariát.