committee

Zahraničné veci

Posilnenie vzťahov s tretími krajinami

Výbor pozorne skúma otázky týkajúce sa ľudských práv v tretích krajinách, ovplyvňuje, ako agentúry a inštitúcie využívajú európske finančné prostriedky, a musí podporiť všetky medzinárodné dohody EÚ pred ich podpísaním. V súvislosti s rozširovaním EÚ otvára a sleduje proces rokovaní a odporúča prijatie prístupových zmlúv.

Spolu s Podvýborom pre ľudské práva a Výborom pre rozvoj tiež každoročne udeľuje Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu jednotlivcom a skupinám ľudí, ktorí zasvätili svoj život obrane ľudských práv a slobody myslenia.

Výbor zohráva dôležitú úlohu pri podpore, vykonávaní a monitorovaní zahraničnej politiky EÚ. Denne sa vyjadruje k zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ a pripravuje pozície EP k zahraničnopolitickým otázkam prostredníctvom nezáväzných správ a uznesení.

Koordinácia dialógov za hranicami Európy

Výbor tiež koordinuje prácu spoločných parlamentných výborov a výborov pre parlamentnú spoluprácu s tretími krajinami, ako aj prácu medziparlamentných delegácií, ad hoc delegácií a volebných pozorovateľských misií, ktoré patria do jeho pôsobnosti. Okrem toho si pravidelne vymieňa názory so zástupcami Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a orgánmi Európskej komisie zodpovednými za vonkajšie záležitosti a zodpovedá za vzťahy s OSN a inými medzinárodnými organizáciami.

Má dva podvýbory: Podvýbor pre ľudské práva, ktorý mu pomáha v otázkach týkajúcich sa demokracie, právneho štátu a ľudských práv, a Podvýbor pre bezpečnosť a obranu, ktorý mu pomáha v otázkach týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

Historický glóbus stojí na stĺpe

Recent activities

iný relevantný obsah