committee

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Podpora poľnohospodárov a ochrana potravinovej bezpečnosti

Potravinová bezpečnosť a dlhodobá odolnosť poľnohospodárstva EÚ sú hlavnými prioritami skupiny PPE a členov Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Pracujeme na spravodlivej zelenej dohode, ktorá bude ekologicky, sociálne a hospodársky udržateľná.

Skupina PPE presadzuje silnejšiu poľnohospodársku politiku EÚ s primeraným financovaním a s využitím nových udržateľných a efektívnych metód na zabezpečenie miestnej výroby potravín v rodinných poľnohospodárskych podnikoch v Európe, ako aj podporu mladých poľnohospodárov, aby sa zabezpečila budúcnosť európskej výroby potravín. Budovanie odolnosti našej potravinárskej výroby má v súčasnosti zásadný význam vzhľadom na to, že vojna, ktorú Rusko začalo na Ukrajine, priniesla turbulencie a neistotu do celého potravinového reťazca.

Výbor sa okrem svojej legislatívnej práce venuje aj monitorovaniu vykonávania SPP a ďalších záležitostí, pričom úzko spolupracuje s Komisiou, Radou a ďalšími inštitúciami a zainteresovanými stranami EÚ.

Muž na pšeničnom poli stojí pred traktorom

Recent activities

iný relevantný obsah