θέσεις εργασίας

Εάν θέλετε να εργαστείτε για μία διαρκώς στενότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο υποβολής αίτησης για μία θέση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ.

Προσλαμβάνουμε και εξελίσσουμε αφοσιωμένους και φιλόδοξους ανθρώπους που δεσμεύονται να προωθήσουν την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προωθήσουν την πολιτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη. Σκοπός μας είναι να εξυπηρετούμε τα μέλη της Κ.Ο. του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), τη μεγαλύτερη και πιο ισχυρή πολιτική ομάδα.

Το αφοσιωμένο και εξαιρετικά ικανό προσωπικό μας στηρίζει το έργο των ευρωβουλευτών, σύμφωνα με την ατζέντα της Κ.Ο. και του ΕΚ. Προσλαμβάνουμε συμβούλους πολιτικής με εξειδικευμένες γνώσεις στην περίπλοκη λειτουργία της ΕΕ, και επικοινωνητές που διασφαλίζουν ότι το μήνυμα της Κ.Ο. διαχέεται σε παραδοσιακά και διαδικτυακά κανάλια, ενώ οι συνάδελφοί μας που εργάζονται στην εσωτερική οργάνωση (Ανθρώπινοι Πόροι, Λογιστήριο και Τμήμα Πληροφορικής) μας παρέχουν τα σύγχρονα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να εργαστούμε γρήγορα και αποτελεσματικά.

Οι συνάδελφοί μας προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες. Οι περίπου 300 υπάλληλοι, μόνιμοι και συμβασιούχοι, που εργάζονται για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.

 

Δυο υπάλληλοι της Κ.Ο του ΕΛΚ φορούν μπλουζάκια με το λογότυπο «Προσωπικό» κρατώντας μπαλόνια της Κ.Ο. του ΕΛΚ στην Ετήσια Ημέρα Ελεύθερης Προσέλευσης του

Το προσωπικό μας αποτελείται από:

Έκτακτους υπαλλήλους

Το μεγαλύτερο ποσοστό του προσωπικού μας είναι έκτακτοι υπάλληλοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου, οι οποίοι προσλαμβάνονται μέσω μίας διαδικασίας επιλογής που περιλαμβάνει γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Τις κενές αυτές θέσεις εργασίας τις δημοσιεύουμε παρακάτω.

Συμβασιούχους

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα  υπάρχει επίσης ένα ποσοστό συμβασιούχων υπαλλήλων. Κατά γενικό κανόνα, οι συνάδελφοι αυτοί προσλαμβάνονται μέσω ενός εφεδρικού πίνακα προσλήψεων που καταρτίζεται μετά από λεπτομερείς συνεντεύξεις ενώπιον μίας επιτροπής επιλογής. Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασής τους είναι έξι έτη.

Δημοσίους υπαλλήλους

Μεταξύ του μόνιμου προσωπικού της Κ.Ο., υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στην Ομάδα μας.

Η Γραμματεία της Ομάδας μας είναι μια πολιτική διοίκηση που στοχεύει στην επίτευξη των υψηλότερων επαγγελματικών προτύπων. Χαιρετίζουμε την πολιτιστική ποικιλομορφία του προσωπικού μας. Δουλεύουμε σε διεθνές περιβάλλον και σχεδόν πάντα σε περισσότερες από μία γλώσσες. Προσπαθούμε να προωθήσουμε ένα κλίμα οικειότητας και συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων. Στο προσωπικό προσφέρεται επαγγελματική κατάρτιση για την περαιτέρω προσωπική του ανάπτυξη.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

EPP-Recruitment@europarl.europa.eu

Λίστα κενών θέσεων εργασίας

Συμβουλευτείτε το σύνδεσμο   Αγγλική έκδοση   για να δείτε τις τρέχουσες  θέσεις εργασίας μας.

Παρασκήνιο

Πάρτε μία γεύση του τί συμβαίνει στο παρασκήνιο με αυτές τις εικόνες των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε έναν ανεπίσημο χώρο. Ανακαλύψτε πώς η καθημερινότητα ενός βουλευτή του ΕΚ περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από συζητήσεις, ψηφοφορίες και συνεδριάσεις επιτροπών,  και πώς η Γραμματεία μας συμβάλλει στο έργο τους.