Karrieri 

Jekk trid taħdem għal aktar Unjoni Ewropea magħquda, għandek tikkunsidra tapplika għal pożizzjoni mal-Grupp tal-PPE.

Aħna nimpjegaw u niżviluppaw persuni li jkunu ambizzjużi u dedikati, kommessi li jkomplu t-tkabbir tal-Unjoni Ewropea u li jippromwovu l-integrazzjoni politika fl-Ewropa. Xogħolna hu li jservi l-Membri tal-Grupp tal-PPE fil-Parlament Ewropew (PE), l-akbar u l-aktar grupp politiku influwenti.

L-impjegati dedikati u kompetenti tagħna jappoġġjaw il-ħidma tal-MEPs, skont il-linja tal-Grupp u l-aġenda tal-PE. Aħna nimpjegaw konsulenti politiċi, b’għarfien espert ta’ kif tiffunzjona l-UE u komunikaturi li jassiguraw li l-messaġġi tal-Grupp jaslu kemm lill-media tradizzjonali kif ukoll online, filwaqt li l-kollegi tagħna fl-organizzazzjoni interna (Riżorsi Umani, Finanzi u IT) jipprovdulna għodod moderni li nistgħu naħdmu bihom b’mod effiċjenti u effettiv.

Il-kollegi tagħna ġejjin mill-Istati Membri kollha tal-UE flimkien ma’ pajjiżi kandidati. Għandna madwar 300 impjegat permanenti u dawk b’kuntratti li jaħdmu mal-Grupp tal-PPE li huma parti mis-servizz taċ-ċivil Ewropew.

 

2 impjegati lebsin flokkijiet bil-kelma 'Staff' iżommu bżieżaq tal-Grupp tal-PPE waqt l-Open Days tal-Parlament

Lista ta’ vakanzi

Idħol fil-paġna   verżjoni bl-Ingliż  biex tara l-postijiet vakanti tagħna

Il-ħaddiema tagħna jikkonsistu:

Aġenti Temporanji

Il-maġġoranza tal-ħaddiema huma aġenti temporanji b’kuntratti għal perjodu indeterminanti li jkunu ngħażlu wara proċedura ta’ għażla li tinkludi testijiet tal-kitba u dawk orali. Dawn il-vakanzi nippubblikawhom hawn taħt.

Aġenti b’Kuntratt

Il-Grupp għandu wkoll numru ta’ aġenti b’kuntratt. Bħala regola ġenerali, dawn il-kollegi jintgħażlu minn lista ta’ riżerva li tkun stabbilita wara intervisti quddiem Kumitat ta’ Għażla. Il-perjodu massimu ta’ dawn il-kuntratti hu ta’ sitt snin.

Impjegati taċ-ċivil

Fost il-ħaddiema permanenti hemm ukoll numru żgħir ta’ impjegati taċ-ċivil tal-istituzzjonijiet tal-UE, primarjament mill-Parlament Ewropew, li ġew provduti lill-Grupp.

Our Recruitment Process

Applikazzjoni online

Screening by RH

Selection by Selection Committee

Temporary agents

Three written tests

Interview with Selection Committee

Reserve list

Contract agents

Tests

Interview with Selection Committee

Reserve list / Job offer

FAQ

Generally, depending on the number of applications received, it may take up to three months from a publication of a notice of recruitment to a reserve list for temporary agents, and two to three months for contract agents.

 

The EPP Group ensures that applicants' personal data are processed in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, particularly as regards their confidentiality and security and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision N° 1247/2002/EC.

 

The EPP Group is an equal opportunities employer that is committed to diversity and to creating inclusive working environment. We encourage applications from qualified individuals who fulfil the job requirements, regardless of their age, race, ethnic origin, religion or belief, disability, sexual identity or any other characteristic.