committee

Rybárstvo

Zjednodušený a udržateľný rybolov

Cieľom skupiny PPE je chrániť životné prostredie a zároveň podporovať rybárov, ich živobytie a potravinovú bezpečnosť v Európe.

Odvetvie rybárstva EÚ preukázalo svoj strategický význam počas brexitu, pandémie COVID-19 a najnovšie aj vojny na Ukrajine. Zohráva kľúčovú úlohu pri zaisťovaní potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti v Európe a pri obmedzovaní plytvania potravinami.

Zasadzujeme sa za konzultácie so zainteresovanými stranami a komplexné posúdenia sociálno-ekonomického vplyvu všetkých opatrení, ktoré majú vplyv na rybárov a ich živobytie. Skupina PPE kladie dôraz na prispôsobovanie opatrení osobitným potrebám každého rybárstva, pričom sa podporuje flexibilita v tomto odvetví a zároveň sa zachováva jeho hlavný cieľ: udržateľnosť rybolovných zdrojov.

Muž v rybárskom výstroji stojí na svojej vlečnej lodi

iný relevantný obsah