committee

Priemysel, výskum a energetika

Zvýšenie konkurencieschopnosti Európy

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) sa zaoberá širokou škálou dôležitých oblastí politiky Európskej únie. Výbor ITRE je na poprednom mieste politického programu skupiny PPE, a to od zvyšovania konkurencieschopnosti nášho priemyslu, rozvoja ambicióznej európskej politiky v oblasti výskumu, inovácií a kozmického priestoru, stanovenia telekomunikačných pravidiel až po podporu digitalizácie a zvýšenie udržateľnosti energie pri zachovaní jej bezpečnosti a dostupnosti.

Skupina PPE sa intenzívne usiluje udržať ceny energie na nízkej úrovni a zároveň zlepšiť energetickú efektívnosť a zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov, aby bol náš energetický systém udržateľnejší a odolnejší. Európa a jej priemysel sa musia stať konkurencieschopnejšími a inovatívnejšími a musia sa stať skutočným lídrom v oblasti moderných digitálnych technológií. Malé a stredné podniky (MSP) sú pre nás obzvlášť dôležité. Cieľom nášho kruhu MSP je zabezpečiť, aby európske politiky nepredstavovali neprimeranú záťaž pre malé podniky, ktoré sú jedným zo skutočných pilierov nášho hospodárstva.

Žena v mračnej veste a tvrdej čiapke drží model veternej turbíny

iný relevantný obsah