Zapošljavanje

Pridružite se dinamičnom Klubu zastupnika EPP-a i istražite uzbudljive mogućnosti u samoj žiži zbivanja za ujedinjeniju Europsku uniju.

Započnite karijeru koja će vas ispunjavati i okružite se istomišljenicima koji predano rade na razvoju Europske unije i zagovaraju političku integraciju u Europi. Kao najveći i najutjecajniji klub zastupnika, Klub zastupnika EPP-a nalazi se na čelu Europskog parlamenta.

Postanite ključan dio našeg tima, surađujte s predanim i ambicioznim stručnjacima te podržite rad zastupnika u Europskom parlamentu koji pripadaju Klubu zastupnika EPP-a. Bez obzira na to pružate li stručno znanje o politici EU-a u svojstvu savjetnika, prenosite našu poruku putem komunikacijskih kanala, pružate administrativnu podršku ili doprinosite našoj internoj organizaciji u području ljudskih resursa, financija ili IT-a - vaša je uloga od ključne važnosti.

Pridružite se raznolikoj zajednici u kojoj su zastupljene sve zemlje članice EU-a i postanite jedan od oko 270 stalnih i ugovornih zaposlenika te sastavni dio europske javne službe, doprinoseći modernim alatima koji nam omogućuju učinkovit i djelotvoran rad.

Iskoristite priliku da budete na čelu europske politike i odigrate ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti Europske unije s Klubom zastupnika EPP-a!

 

2 člana osoblja koji nose majice 'Staff' drže balone Kluba zastupnika EPP-a na Danima otvorenih vrata parlamenta

Naše osoblje obuhvaća:

Privremeni djelatnici

Većinu našeg osoblja čine privremeni djelatnici s ugovorima na neodređeno vrijeme koji se zapošljavaju postupkom odabira koji uključuje pismena i usmena testiranja. Privremena radna mjesta oglašavaju se na našim internetskim stranicama.

Ugovorni djelatnici

U Klubu zastupnika EPP-a zaposleno je nekoliko ugovornih djelatnika s ugovorima na određeno vrijeme. Ugovorni djelatnici u pravilu se zapošljavaju s popisa uspješnih kandidata koji se sastavlja nakon postupka odabira i razgovora. Njihov ugovor može trajati maksimalno šest godina.

Javni službenici

Stalno osoblje Kluba zastupnika čine i dužnosnici iz institucija EU-a, uglavnom iz Europskog parlamenta, koji su upućeni na rad u Klub zastupnika EPP-a.

Naš postupak zapošljavanja

Prijava putem interneta

Provjera koju provodi odjel za ljudske resurse

Postupak odabira koji provodi povjerenstvo za odabir

Privremeni djelatnici

Tri pismena testiranja

Razgovor s povjerenstvom za odabir

Popis uspješnih kandidata

Ugovorni djelatnici

Testiranja

Razgovor s povjerenstvom za odabir

Popis uspješnih kandidata / Ponuda za posao

Najčešća pitanja

Ovisno o broju zaprimljenih prijava, postupak uglavnom traje do tri mjeseca od objave natječaja za zapošljavanje do objave popisa uspješnih kandidata za privremene djelatnike i dva do tri mjeseca za ugovorne djelatnike.

Klub zastupnika EPP-a osigurava da se osobni podaci kandidata obrađuju u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka, posebice u pogledu njihove povjerljivosti i sigurnosti, te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ.

U skladu s načelima jednakih mogućnosti, Klub zastupnika EPP-a predan je promicanju raznolikosti i stvaranju uključivog radnog okruženja. Potičemo prijave kvalificiranih pojedinaca koji ispunjavaju uvjete za posao, bez obzira na njihovu dob, rasu, etničko podrijetlo, vjeroispovijest ili uvjerenje, invaliditet, spolni identitet ili bilo koje drugo obilježje.