committee

Rozpočet

Rozpočet, ktorý odzrkadľuje priority EÚ

Naše priority pre rozpočet EÚ sú jasné: posilnenie konkurencieschopnosti, ochrana zraniteľných občanov, posilnenie obrany a bezpečnosti EÚ, stabilizácia nášho susedstva a zabezpečenie inkluzívneho rastu, ktorý je udržateľný pre naše spoločnosti aj planétu.

Ako skupina PPE chápeme našu zodpovednosť voči občanom EÚ a našu úlohu pri riadení zdrojov EÚ. Rozpočet EÚ má priamy vplyv na životy ľudí, a preto sme presvedčení, že občania EÚ musia byť vždy prioritou. Potrebujeme rozpočet EÚ, ktorý sa zaoberá obavami ľudí a napĺňa ich potreby tým, že obnovuje stabilitu v záujme dosiahnuť bezpečnú, prosperujúcu, spravodlivú a udržateľnú Európu a zabezpečuje, aby sa na nikoho nezabudlo.

Vyzvali sme na zvýšenie investícií EÚ do oblastí, ako je energetická nezávislosť, vytváranie kvalitných pracovných miest, zdravie, poľnohospodárstvo, bezpečnosť, súdržnosť, digitálna a zelená transformácia, výskum a inovácie. Takisto je nevyhnutné posilniť podporu malých a stredných podnikov.

Sme pevne presvedčení o tom, že výdavky EÚ by mali prinášať zodpovedajúcu hodnotu a rozpočet by mal zohľadňovať priority EÚ namiesto toho, aby bol riadený národnými záujmami. Na dosiahnutie tohto cieľa podporujeme systém nových vlastných zdrojov EÚ, ktorý bude nevyhnutný na zabezpečenie toho, aby EÚ mohla splácať svoje dlhy bez toho, aby musela obmedzovať hodnotné programy financovania EÚ.

Okrem toho sa domnievame, že rozpočet EÚ by sa mal využiť na obnovenie dôvery a posilnenie dialógu s občanmi, ako aj vytvorenie lepšej súčinnosti s národnými a regionálnymi parlamentmi. Tým môžeme zabezpečiť, aby výdavky EÚ boli zodpovedné, transparentné a účinné pri napĺňaní potrieb občanov EÚ.

Prasiatko sa pozerá na hromadu mincí

iný relevantný obsah