committee

Petície

Zlepšenie budúcich právnych predpisov

V praktickej rovine zodpovedá za vybavovanie petícií a tiež za vzťahy s Európskym ombudsmanom. Má tiež dôležitú úlohu pri identifikácii problémov s implementáciou práva EÚ v členských štátoch.

Zmluvy o EÚ zaručujú všetkým európskym občanom právo obrátiť sa na Európsky parlament s rôznymi druhmi problémov, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote, ak tieto otázky patria do oblasti činnosti Európskej únie.

Koniec koncov, priame skúsenosti európskych občanov s právom EÚ nám ako zákonodarcom môžu pomôcť. Mali by sme ich lepšie využiť na zlepšenie budúcich právnych predpisov.

Žena podpisuje dokument na nástenke