Koho a čo zastupujeme

Demokracia a mier v Európe nie sú samozrejmosťou a ich udržanie vyžaduje úsilie. Európa čelí vonkajším výzvam v podobe globalizácie, protekcionizmu a obchodných vojen, terorizmu a ďalších hrozieb nášmu spôsobu života. Čelí však aj interným problémom, ako sú protieurópske nálady tých, ktorí už neveria v európsky projekt ako najlepší prostriedok na zabezpečenie mieru a demokracie na našom kontinente, tak ako tomu bolo od druhej svetovej vojny. Vo svete, kde žiadny štát nie je dostatočne silný, aby uniesol ťažobu rozhodnutia, ktoré ovplyvnia jeho vlastnú budúcnosť, Európa potrebuje znovu objaviť výhody, ktoré prináša, a obhajovať svoje hodnoty. Pre to potrebujeme jednotnú Európsku úniu. Lepšie a ambicióznejších Európsku úniu.

 

Koho a čo zastupujeme

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy

NAŠA POZÍCIA NA AKO TO USKUTOCNIME

Právne záležitosti a vnútro

NAŠA POZÍCIA NA AKO TO USKUTOCNIME

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

NAŠA POZÍCIA NA AKO TO USKUTOCNIME