Naše kampane odrážajú veci, ktoré vás zaujímajú. Chceme inšpirovať Európanov, aby nad rámec legislatívy vypracovanej v Európskom parlamente ovplyvnili zmenu vo veciach, ktoré sú pre nich najdôležitejšie.
Zúčastnili ste sa na našej kampani a získali ste bezplatné preukazy Interrail pre 18-ročných a fungovalo to.
Prečítajte si viac o našich ďalších prioritách na stránkach kampane a pomôžte nám šíriť naše správy na sociálnych médiách.

Koho a čo zastupujeme

Economy, jobs & environment working group image

Právne záležitosti a vnútro

Legal & home affairs working group image

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

Budget, agriculture and regional funding working group image

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy

smerom na hor