Naša kampaň

Naše kampane odrážajú veci, ktoré vás zaujímajú. Chceme inšpirovať Európanov, aby nad rámec legislatívy vypracovanej v Európskom parlamente ovplyvnili zmenu vo veciach, ktoré sú pre nich najdôležitejšie.
Zúčastnili ste sa na našej kampani a získali ste bezplatné preukazy Interrail pre 18-ročných a fungovalo to.
Prečítajte si viac o našich ďalších prioritách na stránkach kampane a pomôžte nám šíriť naše správy na sociálnych médiách.

No result

Koho a čo zastupujeme

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy

NAŠA POZÍCIA NA AKO TO USKUTOCNIME

Právne záležitosti a vnútro

NAŠA POZÍCIA NA AKO TO USKUTOCNIME

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

NAŠA POZÍCIA NA AKO TO USKUTOCNIME