committee

Verejné zdravie

Urobiť z verejného zdravia európsku prioritu

Dôsledne sme vyzývali na vytvorenie Európskej zdravotníckej únie, ktorá by občanom EÚ priniesla skutočné výhody. Tento podvýbor nám pomáha priblížiť sa k tomuto cieľu.

Zameriavame sa na posilnenie politík EÚ v oblasti zdravia, nedostatok liekov a zdravotníckych pomôcok, liečbu a prevenciu chorôb, odolnosť dodávateľského reťazca a cezhraničnú spoluprácu s cieľom lepšie pripraviť EÚ na budúce krízy v oblasti zdravia.

Je tiež veľmi dôležité zabezpečiť, aby mali európski pacienti prístup k cenovo dostupným liekom a mohli sa voľne pohybovať v EÚ.

Kontrolujeme aj prácu Európskej agentúry pre lieky a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Podvýbor sa zaoberá nelegislatívnymi spismi. Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín je naďalej zodpovedný za preskúmanie legislatívnych návrhov a hlasovanie.

Lekár drží stetoskop so zameraním na objekt

iný relevantný obsah