Cariere

Explorați oportunitățile interesante aflate în centrul acțiunii pentru o Uniune Europeană mai unită, alăturându-vă dinamicului Grup PPE!

Începeţi o carieră împlinită, înconjuraţi de persoane care împărtășesc aceeași viziune și pasiunea pentru promovarea creșterii Uniunii Europene și a integrării politice în Europa. În avangarda Parlamentului European, Grupul PPE este cel mai mare și mai influent grup politic.

Fiți o parte esențială a echipei noastre, în care profesioniști dedicați și ambițioși colaborează pentru a sprijini activitatea deputaților în Parlamentul European care fac parte din Grupul PPE. Fie că aduceți cunoștințe de specialitate despre politicile UE în calitate de consilier, fie că amplificați mesajul nostru prin canale de comunicare, fie că oferiți sprijin administrativ, fie că vă aduceți contribuția la organizarea noastră internă în domeniul resurselor umane, al finanțelor sau al tehnologiei informației – rolul dumneavoastră este vital.

Alăturați-vă unei comunități diverse care reprezintă toate statele membre ale UE, devenind unul dintre cei aproximativ 270 de angajați permanenți și contractuali! Deveniți parte integrantă a funcției publice europene, contribuind la instrumentele moderne care ne permit să lucrăm eficient și eficace.

Profitați de ocazie pentru a vă afla în avangarda politicii europene și pentru a juca un rol esențial în conturarea viitorului Uniunii Europene împreună cu Grupul PPE!

 

Imagine cu 2 colegi care poartă tricouri cu inscripția STAFF și țin în mână baloane

Lista locurilor vacante

We have no current vacancies. Please check back later.

Personalul nostru cuprinde:

Agenți temporari

Majoritatea personalului nostru este formată din agenți temporari cu contracte pe perioadă nedeterminată, recrutați printr-o procedură de recrutare care include probe scrise și orale. Posturile vacante sunt publicate pe site-ul nostru.

Agenți contractuali

Grupul are un număr de agenți contractuali având contracte pe perioadă determinată. De regulă, acești colegi sunt recrutați de pe o listă de rezervă stabilită în urma unei selecții și a unor interviuri. Durata maximă a contractului lor este de șase ani.

Funcționari

Personalul permanent al grupului include și funcționari ai instituțiilor UE, în principal din Parlamentul European, care sunt detașați în cadrul Grupului.

Procesul nostru de recrutare

Înscriere online

Verificarea de către Resursele Umane

Selecția de cãtre comisia de selecție

Agenți temporari

Trei probe scrise

Interviu cu comisia de selecție

Lista de rezervă

Agenți contractuali

Probe

Interviu cu comisia de selecție

Lista de rezervă/Oferta

Întrebări frecvente

În general, în funcție de numărul de candidaturi primite, poate dura până la trei luni de la publicarea unui anunț de recrutare până la elaborarea unei liste de rezervă pentru agenții temporari și între două și trei luni pentru agenții contractuali.

Grupul PPE se asigură că datele cu caracter personal ale candidaților sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.

Grupul PPE este un angajator care asigură egalitatea de șanse, diversitatea și un mediu de lucru incluziv. Încurajăm candidaturile persoanelor calificate care îndeplinesc cerințele postului, indiferent de vârstă, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, identitate sexuală sau orice altă caracteristică.